přídavkami


jazyk přeložená, tu i tam podokladaná a dvěma na konci ídavkami zaopatrená z nemeckého originálu preložil a doplnil slovenský učiteľ Samuel Fabry, ktorý