přeložená


vyvodiť a obchodiť – na slovenský jazyk eložená, tu i tam podokladaná a dvěma vyvodiť a obchodiť – na slovenský jazyk eložená, tu i tam podokladaná a dvěma