podstaty


vyplácať preddavky s tým, že ihneď ako bude vymenovaný správca konkurznej podstaty, prepusteným ženám bude doplatený zvyšok finančných nárokov. Ide o mzdy
je momentálne viac ako 63 miliónov eur a je len na správcoch konkurznej podstaty, aby systém ďalej napĺňali. Doteraz sa súpisy majetkov z konkurzov ponúkali na
-tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny
parku UK, skúmajú vedci nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, akýminapríklad autizmus, skleróza
vyše 30 rokov. Spoločnosť začiatkom októbra vyhlásila konkurz, no dočasný správca konkurznej podstaty Biner Bährvtedy informoval o viacerých záujemcoch
v oblasti DPH je podľa ministra návrh na zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu daňového podvodu. Osobitný paragraf je okrem toho namierený voči
ako za ochranu druhého dôchodkového piliera, lebo prvá sa týka samotnej podstaty štátu a demokracie. Druhá je o veci, o ktorej sa dá diskutovať. Čentéš je
vzdania sa zlatého padáku som sa rozhodol na základe jeho právnej podstaty a intervencie občanov, ktorí sa vo svojich stanoviskách síce vyjadrovali kriticky
vzdania sa zlatého padáku som sa rozhodol na základe jeho právnej podstaty a intervencie občanov, ktorí sa vo svojich stanoviskách síce vyjadrovali kriticky
, a to v daňových trestných činoch. Zavádzajú sa napríklad nové špecifické skutkové podstaty trestných činov "daňového podvodu“ a "marenia výkonu správy daní
život tak ako to bolo celé vymyslené. Odvádzajú našu pozornosť od vnútornej podstaty nášho ja. A aj preto bývame nešťastní, nespokojní, plní negatívnych emócií
odovzdám vec orgánom činným v trestnom konaní vzhľadom na podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestných činov v zmysle zákona č. 428/2002 a č. 613/2003
Pravdepodobne netreba zdôrazňovať, že výber kabeky by mal okrem svojej praktickej podstaty robiť svojmu užívateľovi aj radosť. Ak práve v tejto chvíli zvažujete
je problém. Konkurencia moderných zábaviek, počítačov a internetu ich odpútava od podstaty života. Verím však, že nájdeme dostatok pokračovateľov. Aj preto
so sídlom v New Yorku niekoľko mesiacov. Odhad iniciovali správcovia konkurznej podstaty po tom, ako mesto Detroit, ktorému múzeum patrí, vyhlásilo vlani
pieseň akosi neprirodzene naťahovať na škripec, aranžmány vychádzali vždy podstaty každej piesne. Nebol problém vystihnúť esenciu tej-ktorej skladby, aj
vývozu bude zverejnený na stránke ministerstva. Ďalej sa majú zmeniť skutkové podstaty priestupkov a iných právnych deliktov. Týmto spôsobom sa získajú nové
, ako tvrdí polícia. Prokurátor v uznesení uviedol, že naplnenie skutkovej podstaty marenia volieb si vyžaduje, aby páchateľ hrubým spôsobom maril výkon práva
priamo ani nepriamo obchodný". "Zdôrazňujeme, že navrhovaná zmena skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva sa žiadnym spôsobom nedotkne
spore brániť. "Nesúhlasím s tvrdením, že mesto musí uhradiť sumu do konkurznej podstaty a nemôže s tým nič robiť," uviedol Beňo. V súdnom spore na Okresnom
, ktoré mu vznikli v rámci výkonu jeho podnikania. Vyplýva to z podstaty BSM ako spoločného a nedielneho majetku, ktorý navonok predstavuje celok. V súlade
z 50 eur na 40 eur. Do sadzobníka vložili aj nové skutkové podstaty, najmä v súvislosti so zákazom jazdy nákladným motorovým vozidlom alebo jazdou súpravou
na celom svete. Nesmrteľný príbeh o poznaní samého seba a hľadaní skutočnej podstaty vzťahov čoskoro ožije aj na stirebornom plátne v podaní režiséra Marka
, v októbri požiadala o ochranu pred veriteľmi a o mesiac neskôr správca konkurznej podstaty ukončil jej činnosť. Z toho dôvodu stajňa vynechala tri záverečné
ktorý chápal jazyk ako činnosť, nie ako hotový produkt. Pri výklade podstaty jazyka uplatnil Štúr klasickú nemeckú dialektiku G. W. F. Hegela a poznatky českých
. Má tu moc vyjadriť o umelcovi vari najviac a najhlbšie sa dotknúť podstaty tvorby: na malej ploche a v komornom formáte predviesť veľkosť, pohnútky i silu
za všetkých, že "tieto bláznivé veci niekedy umožnia preniknúť do podstaty veci" . Na udeľovaní Ig cien (z anglického slova ignoble - poklesnutý, prízemný
akúkoľvek ideológiu. Vysvetlil, že službou sa "dotýkame tváre blížneho, jeho podstaty, cítime jeho blízkosť a niekedy i bolesť. Preto služba nikdy nemá
mení sa len forma… hovorí sa tomu perpetuum mobile… Svetlo a farbatiež podstaty (sú to elektromagnetické vlny)… (ako sa dnes učí na fyzikálnych fakultách vo
fakt, že počas súčasnej utečeneckej krízy dochádza k spochybňovaniu ľudskej podstaty a utrpenia tých, ktorí musia utekať pred nebezpečenstvom vo svojej krajine
príbytky z doby bronzovej v Británii, čo im umožňuje preniknúť do podstaty prehistorického života spred 3000 rokov, informovala agentúra Reuters. Osada
náboja a vedecké zásluhy si získal experimentálnym dôkazom elektrickej podstaty blesku aj objavením a zostrojením bleskozvodu. K jeho slávnym vynálezom
Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že Veľká noc je okrem svojej duchovnej podstaty aj inšpiráciou pre malých umelcov či remeselníkov, ktorí tvoria v základných
1948 ustanovený za vedúci podnik na Slovensku a do jeho majetkovej podstaty bolo postupne začlenených 22 odevných súkromných závodov. Na základe tohto došlo
renomovaných vedcov a lekárom na Slovensku priblížil princípy molekulárnej podstaty nádorových ochorení. Výsledkom dlhodobej a intenzívnej spolupráce ÚEO
mnoho renomovaných vedcov a lekárom na Slovensku priblížil princípy molekulárnej podstaty nádorových ochorení, " konštatovala pri príležitosti jubilea ÚEO SAV
otvárajú myseľ pre utíšenie myšlienok a uchopenie podstaty života,“ priblížila kurátorka. Osobitnú skupinu podľa
, tak ako celá naša spoločnosť. Tento stav vyplýva podstaty kapitalistického zriadenia spoločnosti. Je to prísne individualistický spoločenský poriadok
medzi silné agendy. " Medzi dodávateľmi a obchodníkmipodstaty ich podnikania existuje isté prirodzené napätie. To však
a jeho úlohe v záchrane objektov kultúrneho dedičstva. Veď všetky procesy hmotnej podstaty vzniku každého diela majú fyzikálno-chemickú povahu a celý jeho ďalší
Zároveň sa znížili nepriaznivé svetelné emisie, keďže to vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie svietidla," uviedla PR manažérka mesta. LED svietidlá fungujú
k ľuďom, ktorí majú pocit, že ak sa niekto venuje typu biznisu, ktorý podstaty je regulovaný, tak ak niekto nie je spokojný s takouto mierou regulácie, tak
2. stupeň vysokoškolského vzdelania. To je však absolútne nepochopenie podstaty celoživotného vzdelávania. Podstata celoživotného vzdelávania je v tom, že
nielen samotného biatlonu, ale aj ďalších športov. "Niektoré vyplývajú zo samotnej podstaty biatlonu a pridali sa aj hlasy ďalších odborníkov, ktoré by pomohli
, ktorá výrazne a originálne prispieva k napĺňaniu jej podstaty a posolstiev. Predmetom svätogorazdovskej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej
navrhovaná povinnosť poskytovať súčinnosť správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Ak štatutár nie je súčinný, aj tu sa vystavuje riziku
z roku 1998, aby skúmala naplnenie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu súvisiaceho s podozrením zo zneužívania právomoci verejného činiteľa
úlohou je potláčať príznaky alergických ochorení, avšak jedinou liečbou podstaty alergie je alergénová imunoterapia alebo hyposenzibilizácia. Je to jediná
Projekt Priemyselného výskumno-vývojového centra je projekt neziskový ako vyplýva z podstaty výzvy. Napríklad výdavky na osobné náklady výskumných a technických
, ktorá je súčasťou zbankrotovaného Air Berlin. "Napísal som list správcovi konkurznej podstaty Air Berlin, v ktorom som ohlásil záujem o Nikki," povedal pre