pojmov


témou migrácie a azylu, môžu v súčasnosti čerpať z aktualizovaného odborného slovníka pojmov z týchto oblastí. Slovník, ktorý vydáva Európska migračná sieť (EMN
Vadelová z Nitrianskej galérie, prednáškový cyklus vychádza z potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie
aj Zákonník práce. Ten okrem iného prináša jasné definície základných pojmov, ako napríklad vysielajúci zamestnávateľ a vyslaný zamestnanec. Pod vyslaním
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, povinné zosúladenie inštitútov a pojmov s európskou legislatívou a príprava na postupné zavádzanie návrhov na
platforma pre všetky elektronické služby. Návrh taktiež obsahuje úpravu nových pojmov, ktoré nie sú definované v dnešnom práve a sú pre plnohodnotný výkon
Ekologické stavby, biopotraviny či úsporné domy. To sú niektoré pojmov, ktoré reprezentujú súčasný spôsob života ľudí šetrný nielen k prírode
nie ministerstvo životného prostredia. Novela tiež obsahuje úpravu definícií vybraných pojmov a úpravu týkajúcu sa všeobecnej ochrany druhov živočíchov, ochrany
a prakticky nemožné. Právna norma obsahuje aj úpravu definícií vybraných pojmov a úpravu týkajúcu sa všeobecnej ochrany druhov živočíchov, ochrany biotopov
používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy, do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne iný, dehonestujúci obsah. Hovoria o "ľudských právach
a možnostiam súčasnosti. Navyše zmenou rokmi zavedených definícií základných pojmov v geodézii a kartografii a umelým odčlenením katastra z tohto vedného odboru
zdroje na to, aby si človek dokázal zaplatiť takýto tréning. Na dokreslenie pojmov môžem povedať, že nákupná cena akrobatického špeciálu sa hýbe okolo 400.000
stavieb a pozemkov prevažná časť pripomienok sa týkala úpravy definícií, pojmov a úpravy vzťahov vo verejnom záujme," uviedol Kóňa. Ministerstvo musí
zmeny VZN bol druhý viceprimátor Martin Turčan. "Prax nám ukázala, že definícia pojmov v platnom VZN nie je dostatočná, a preto bolo možné úľavu na dani za
práva a Súdneho dvora EÚ. Novinkou bude tiež modul "tezaurus slovenského práva" , ktorý obsahuje výklad vybraných právnych pojmov, uzavrela hovorkyňa MS.
Textovú časť dopĺňa bohatý obrazový materiál a malý slovník historických pojmov. Vzniku publikácie predchádzala dlhoročná odborná prípravaštúdium archívnych
sekretár SKCH Radovan Gumulák. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenia základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy
umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie
vám pomôžu sa v problematike zorientovať. Okrem jasného a zrozumiteľného vysvetlenia základných pojmov sa tu môžete aj otestovať. Počas dvoch minút zistíte, či
prvej menovanej časti týkajúce sa lepšieho číslovania, prítomnosti vysvetľujúcich pojmov a zjednodušení niektorých textových modulácií. Problémy nastali až pri
de Coulomb je objaviteľom zákona klzného trenia, autorom zavedenia pojmov magnetický moment a priekopníkom náuky o elektrine a magnetizme. Narodil sa vo
na poznanie a zdokumentovanie hodnotných nehnuteľných a hnuteľných pamiatok, predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta
jej druhý ročník. Súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie i precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Prihlásiť deti
.sk, kde nájdu štatutári spoločností všetky potrebné informácievysvetlivky základných pojmov, informácie o tom, ako a kde si vybaviť e-ID, BOK, video návody
pohľadu, nedá vyjadriť cez slovenský jazyk. Mohli by sme nájsť veľa pojmov zo samotnej liturgie, ktoré, ak by sme preložili do slovenského jazyka, nevyjadrovalo
, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia
tak vzniká problém s nebezpečným zadlžovaním. "Neznalosť finančných pojmov spolu s nedocenením vlastných schopností napríklad splácať úver a s počiatočným
na poznanie a zdokumentovanie hodnotných nehnuteľných a hnuteľných pamiatok, predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta
, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia
, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia
, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia
sa v dôvodovej správe. Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových. Novinkoubyť napríklad možnosť vzniku
dvor EÚ pri spore medzi Nemeckom a Rakúskom. Súd skonštatoval, že definície pojmov v národnej legislatíve nie sú rozhodujúce pre interpretáciu zmlúv o zamedzení
spôsobom odbúrať byrokraciu na Slovensku. Debyrokratizácia je podľa neho jeden z pojmov, ktorým by mali byť "pretkané" všetky aktivity vládneho kabinetu
zákon o štátnej štatistike. Poslanci napríklad navrhli upresnenie určitých pojmov v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktorésúčasťou štatistických
, že finančná gramotnosť je dôležitá a nie je to len o bifľovaní pojmov," povedala učiteľka Monika Vranová z tejto školy. Vďaka programu si môžu piataci