porozumenia


Veľbacký. Myšlienka netradičného spojenia umelcov na jednom pódiu pod názvom Svetlo porozumenia sa zrodila v Prahe, kde už má tento projekt tradíciu, ktorá
spája. Tak by sa dal podľa organizátorov charakterizovať projekt Svetlo porozumenia, ktorý sa už po štvrtý raz uskutoční v Košiciach. Prostredníctvom kultúry
Banská Bystrica 16. augusta (TASR) - Festival tolerancie a porozumenia zorganizovali dnes v areáli športoviska banskobystrického sídliska Sásová. Ako pre
Amerikou odmietaných krajín zazneli na koncerte, ktorého posolstvom bolo šírenie porozumenia medzi ľuďmi. Z tohto koncertu budete mať neskutočný zážitok aj vy
priamo domov. Betlehemské svetlo, ktoré je symbolom šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje, skauti roznesú aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré
Tyršovom nábreží. Nepočujúci tvoria asi jedno percento obyvateľstva. Cestu porozumenia mohli ľudia hľadať napríklad cez vyrábanie zvuku na bicykli
ho definuje jeho Ústava, je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií
dokresľujú sugestívne výpovede detí a ponúkajú divákovi pohľad na problém dôvery a porozumenia medzi ľuďmi, ktorí vedľa seba žijú, ale akoby v rôznych svetoch
na mierové riešenia sporov medzi národmi, šíri myšlienky humanizmu, demokracie porozumenia medzi národmi a to nielen v oblasti politiky, ale aj v oblasti
Estónsko a Slovensko, ktoré nepatria k najväčším, priniesli do EÚ viac rešpektu a vzájomného porozumenia. "Keď ho budeme mať v EÚ, tak si myslím, že EÚ bude
rozhodol oceniť za dlhoročný prínos pri prehlbovaní priateľstva a vzájomného porozumenia medzi oboma krajinami. Od roku 2008 organizuje skupina nadšencov
v SR. Šebeja ocenili za jeho prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou, tak ako prostredníctvom svojich politických
V decembri 1989 sa stal ministrom financií, miezd a cien SR vo vláde národného porozumenia (vo funkcii bol do mája 1991, po odvolaní Vladimíra Mečiara z postu
udelila japonská vláda Šebejovi za jeho prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Japonská vláda, ktorá o udelení
"Prijímam pozvanie na rokovanie a som presvedčený, že môže priniesť viac porozumenia, ak bude vládna strana náchylná realizovať naše opatrenia.našu pomocnú
1989 do roku 1990 bol prvým podpredsedom čs. vlády národného porozumenia. Vo februári 1990 ho zvolili za predsedu novovzniknutého Kresťanskodemokratického
pietnym miestom, miestom modlitby, zmierenia, odpustenia, miestom ekumenického porozumenia. Lebo, ako zdôraznil, nielen neďaleké krvavé Caraffove jatky
Indra podal demisiu. - 10. decembra 1989 - bola vymenovaná vláda národného porozumenia na čele s Mariánom Čalfom, v ktorej mala po prvý raz od r. 1948
vlády naďalej L. Adamec 10. decembra 1989 - vymenovaná vláda ČSSR (vláda národného porozumenia na čele s Mariánom Čalfom, po prvý raz od r. 1948 menšinové
, ktoré existujú medzi našimi krajinami a prispieva k prehĺbeniu porozumenia a zblíženiu medzi Slovenskom a Japonskom, k vzájomnej inšpirácii a duchovnému
, ktoré existujú medzi našimi krajinami a prispieva k prehĺbeniu porozumenia a zblíženiu medzi Slovenskom a Japonskom, k vzájomnej inšpirácii a duchovnému
, ktoré existujú medzi našimi krajinami a prispieva k prehĺbeniu porozumenia a zblíženiu medzi Slovenskom a Japonskom, k vzájomnej inšpirácii a duchovnému
Podľa riaditeľa Alzheimerovej asociácie Deana Hartleyho je tento výskum začiatkom porozumenia súvislosti medzi penziou a demenciou. Štúdia podľa neho potvrdzuje
problémami so správnym tvorením viet. Často býva výrazne narušený aj vývin porozumenia reči. V školskom veku môže mať dieťa problém s osvojovaním si písanej
pred ľudstvom v 21. storočí stoja. "Nevyhnutným predpokladom takéhoto porozumenia je aj porozumenie komunikačné, jazykové. Jazyk anglický prirodzene prebral
ČSSR Alois Indra podal demisiu. 10. decembra 1989 - bola vymenovaná vláda národného porozumenia na čele s Mariánom Čalfom, v ktorej mala po prvý raz od
na Hlavnej ulici, premiéra opery 66 sezón v Kunsthalle, koncert Svetlo porozumenia v evanjelickom kostole a synagóge, ako aj otvorenie výstavy Košická moderna
sme ich priblížili dnešnej generácii, lebo boli plné lásky, čara porozumenia celej rodiny,skonštatovala Hnidková. Návštevníci a milovníci starých
Slovenskou demokratickou koalíciou (SDK), Stranou maďarskej koalície (SMK) a Stranou občianskeho porozumenia (SOP), no Robert Fico, ktorý mal vo voľbách najviac
jeho predsedníctva. V roku 1998 sa podieľal na vzniku Strany občianskeho porozumenia (SOP), ktorej sa stal predsedom, a ktorá sa po septembrových parlamentných
jeho predsedníctva. V roku 1998 sa podieľal na vzniku Strany občianskeho porozumenia (SOP), ktorej sa stal predsedom, a ktorá sa po septembrových parlamentných
v januári 1993 zastával významné funkcie vo federálnej vláde národného porozumenia a v Legislatívnej rade vlády ČSFR. Bol podpredsedom federálnej vlády
márnosti. Konwitschného pohľad na postavy príbehu je prenikavý a plný porozumenia. Vstupenky si záujemcovia môžu kúpiť v pokladniciach SND, na predajnom
ľudí si našla miesto malá, no neprehliadnuteľná ozdoba - narcis - symbol nádeje a porozumenia. A nebude to inak ani tento rok. 11. apríla budete môcť v uliciach
a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V slovenskej vláde národného porozumenia predsedu Milana Čiča pôsobil od 12. decembra 1989 do 28
storočia vôbec ako prvú mimo územia Číny. Symbolizuje pomyselný most porozumenia medzi kultúrami ázijskej krajiny a Západu. K ďalším atrakciám možno priradiť
V súčasnosti vychádza magazín Pressburger Zeitung ako dvojmesačník. Princípom tolerancie, porozumenia národov a osvety, ktorých sa držali zakladatelia novín, je
chceme cez predĺžený víkend zavŕšiť leto v príjemnej atmosfére vzájomného porozumenia a s láskou nielen k humoru, ale aj ľuďom. A v porozumení so satirou
si v Európe zaslúži zvýšenú pozornosť. Viacjazyčnosť je nielen nástrojom porozumenia medzi kultúrami a zásadným prvkom kultúrneho bohatstva Európy, ale aj
možno ich najväčším a jediným očakávaním od nového roka trochu ľudskosti a porozumenia od svojho okolia a od spoločnosti. Väčšina ľudí máva v tento deň
za mier, ktorý inicioval pápež František s cieľom nadviazania mierového porozumenia a dialógu Foto: TASR/AP Rím 21. januára (TASR) - Argentínskej
, že básnikom by mal prislúchať určitý štatút, keď už nie uznania, tak aspoň porozumenia. "Neverím tomu, že sa poézia nečíta. Viem o čom hovorím, vo Francúzsku
Andreotti mohla na Slovensko pricestovať. Veríme, že téma tolerancie a vzájomného porozumenia medzi odlišnými ľuďmi je práve v týchto dňoch na Slovensku veľmi
Medzi hlavné ciele klubu patrí rozvíjanie intelektuálnej spolupráce a porozumenia medzi spisovateľmi, vytvorenie svetového spoločenstva spisovateľov, kladúcich
za mier, ktorý inicioval pápež František s cieľom nadviazania mierového porozumenia a dialógu Foto: TASR/AP Bogota 10. apríla (TASR) - Bývalý
je objektívne poznanie, ktoré by malo strašiť práve politikov. Ideály mieru a porozumenia na ktoré opäť apelujemevšak politikmi opomínané. Zdôvodňujú to
V decembri 1989 sa stal ministrom financií, miezd a cien SR vo vláde národného porozumenia (vo funkcii bol do mája 1991, po odvolaní Vladimíra Mečiara z postu
verný obraz Štúrovho a Hurbanovho priateľského vzťahu. Vzťahu plného porozumenia v zásadných veciach, ktoré sa rodilo z nedorozumení v čiastkových veciach
pokladal za výborný nápadspájať ľudí, viesť dialóg. Podľa mňa to je základ porozumenia. Samozrejme, nie vždy to funguje tak, ako by sme chceli, nie vždy to
národov pred úlohou pomôcť mieru, posilniť odkaz spolupatričnosti a ľudského porozumenia. Slovenská republika si ctí mier ako najvyšší princíp, bez ktorého