používaným


ju z poľa sotva päť kilometrov od stavby a zlisovali starým lisom z bývalej NDR, používaným ešte za socializmu. Slamené balíky majú ideálne rozmery 40 krát 50
ju z poľa sotva päť kilometrov od stavby a zlisovali starým lisom z bývalej NDR, používaným ešte za socializmu. Slamené balíky majú ideálne rozmery 40 krát 50
prečo by kokosový olej mohol byť životaschopnou a bezpečnou alternatívou k bežne používaným chemickým produktom . Ak však uvažujete nad tým, prečo by ste
sa hovorí na piatich svetadieloch. Francúzština je štvrtým najčastejšie používaným jazykom na svetovej počítačovej sieti. Televízna stanica TV5MONDE patrí
účinné voči dvom desiatkam baktérii vrátane tých, ktorérezistentné voči aktuálne používaným liekom. Ide najmä o niektoré typy streptokokov a stafylokokov
, Argentíny a Mongolska, sa zameriava na zastavenie obchodovania s tovarom používaným pri popravách alebo mučení. "Medzinárodné právo zakazuje mučenie za
BRATISLAVA 7. septembra - Najčastejšie používaným jazykom doma i na verejnosti
kategórií vecí, po ktorých je možné vyhlásiť pátranie. "K doterajším používaným kategóriám vecímotorové vozidlá a prívesy, zbrane, bankovky, vydané doklady
mali aj ozdobnú funkciu. Šlo o pletenie štvorcové, krížové a prstencové. K používaným materiálom pribudol bambus, vhodný pre nosné časti výrobkov. Sortiment
dopravnými značkami označujúcimi priechod pre chodcov a iným dopravnými značením, často používaným aj v reálnom živote. Pre dopravnú výchovu detí slúžia značky
úkony mnoho dospelých ľudí, aj ľudí s mentálnym postihnutím. Často používaným argumentom je ich ochrana pred rôznymi ohrozujúcimi situáciami, v reálnom živote
, predstavuje reálnu hrozbu vo verejnom zdravotníctve. Odolnosť baktérií voči používaným antibiotikám narastá rýchlejšie, ako sú zavádzané nové antibiotiká do
opýtaných. Test Všeobecných študijných predpokladov je najčastejšie používaným testom Národných porovnávacích skúšok, ktoré okrem základných predpokladov
vodou, saponátom na riad - ktorého pena je značne stabilná - a glycerolom používaným na zvýšenie viskozity tekutín. Následne pomocou ihly zavádzali do tekutiny
hovorené slovo," vysvetľuje Klíma. Technické kreslenie bolo a je nástrojom používaným pri navrhovaní a vývoji výrobkov, pri ich výrobe, údržbe, opravách
. Výsadou tohto modelu boli zároveň hydraulické brzdy oproti bežne používaným mechanickým a dve rýchlostné páky. Historické vozidlá sa podvečer presunuli
, viesť ich k tvorbe vlastného výrobku a získaniu priamej skúsenosti s používaným náradím, poznávaniu a skúmaniu prírody okolo seba. "Prioritou je dosiahnuť
ale navyše bude prestupný. "To je zásadný rozdiel medzi súčasne používaným lístkom," podotkla Horčíková. Ponuka cestovných lístkov bude doplnená o 30-minútový
i stredných školách vyučuje iba po anglicky. Druhým úradným a všeobecne používaným jazykom je swahilčina. Jednotlivé etnické skupiny však majú aj svoj
z dôvodu požiadaviek našich zákazníkov, chcú ju poznať kvôli používaným práčkam a umývačkám v domácnosti," zdôvodnila vedúca divízie chemicko-technologických
BERLÍN 2. augusta - V dobe, kedy sa ľudstvo stáva čoraz odolnejším voči používaným antibiotikám, prichádza na scénu nový vedecký objav. Verili by ste, že táto
, fajky z morskej peny, dreva a briaru, ktoré je najrozšírenejším materiálom používaným na ich výrobu. „Zaujímavosťoufajky vyrobené z kukuričnej palice
spojení.Najväčší a najzložitejší kĺb v ľudskom tele je koleno.Najviac používaným kĺbom je kĺb čeľuste.Choroby pohybového aparátu postihujú asi
, tzv. Meerschaum, dreva a brieru, ktoré boli a ajnajrozšírenejším materiálom používaným na ich výrobu. Zaujímavosťoufajky vyrobené z kukuričnej palice
poľa sotva päť kilometrov od stavby a zlisovali starým lisom z bývalej NDR, používaným ešte za socializmu,“  opísal aj túto kurióznu záležitosť. Za takú by sa
ňou dĺžkové deformity od troch do ôsmich centimetrov. Oproti doteraz používaným externým fixátorom je pre pacientov jednoduchšia, odpadá aj riziko
Ameriky a z Ázie. „Mladí Prešovčania našli prírodnú alternatívu voči používaným syntetickým repelentom vo vybraných éterických olejoch.niekoľkonásobne
- ukázať, že drevo môže byť skvelou alternatívou voči bežne používaným materiálom. STU chce preto v revitalizácii aj iných nemocničných priestorov pokračovať
, ktorí sa vozia autom vedia, že toto počasie neprospieva ani častejšie používaným stieračom. Časom jednoducho starnú, opotrebovávajú sa a ich funkčnosť nie je
meria 111,12 m. Tesné kombinézy korčuliarovlemované kevlarom, často používaným v nepriestrelných vestách, aby ich chránili pred zásahmi nožov. Pretekári si
prvok projektu bude spojazdnený nový vozeň, ktorý bude identický s už používaným malým uzavretým vozňom. Nový vozeň v mene partnerstva bude pomenovaný Košice
s tým, že takáto daň je štandardným nástrojom používaným v Európskej únii. Rezort financií je tiež presvedčený, že
pred 1. januárom 2017 a po tomto dátume," zdôvodnilo zavedenie dane ministerstvo s tým, že takáto daň je štandardným nástrojom používaným v Európskej únii.