povinne


osôb (napr. dotácie) v celkovom objeme viac ako 100.000 eur ročne. Povinne by sa mali zverejňovať zmluvy uzatvárané v bežnom obchodnom styku, ak ide o povinnú
zárobkovou činnosťou za rok 2014 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2015 (alebo k 30. septembru 2015 v prípade, že má
tým, že by sme na časovo obmedzené obdobie, päťdesať rokov, obnovili povinné očkovanie proti 11 chorobám," vysvetlila Buzynová. Vie si predstaviť, že by
odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. "Ak si dohodári odvodovú
12. júna (TASR) - Živnostníci (SZČO) si poistné na povinné nemocenské povinné dôchodkové poistenie vypočítajú od 1. júla 2013 z vymeriavacieho základu, ktorý
a smernica Európskeho parlamentu hovorí, že každé regulované povolanie musí mať povinné členstvo. Zákon na Slovensku nariaďoval členstvo v komore do roku 2004
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz
Rumunsku si ochorenie vyžiadalo obete. Očkovanie proti osýpkam je na Slovensku povinné. Zaočkovanosť proti nim však u detí narodených v roku 2014 klesla pod
za rok 2017, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. za rok 2017, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1.
osoby (SZČO) zverejnila nový údaj a to sumu zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie v roku 2013. Tento údaj je dôležitý pre živnostníkov
na obdobie jedného mesiaca, na základe ktorej nebudú z tejto dohody povinne dôchodkovo poistení. Ak mesačný príjem študenta z dohody presiahne 159 eur
komodity, vstupujú do platnosti až od 1. apríla 2015. Od tohto dátumu budú povinné informácie o tom, kde boli zvieratá odchované a zabité, čo sa má uvádzať na
lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 pričom je jedno, či
. Časť podnikateľov (22 %) by mzdy dokonca znížila, aby si vytvorila zdroje na povinné 13. platy. Ďalšia časť by zvýšila celkový objem miezd a iba malé percento
za nedoručenie informácie. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je totiž povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre výpočet poistného SZČO
15. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne majú od budúceho roka povinne zazmluvňovať zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
2018 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO
na územípredá 100 miliárd plastových tašiek. "Správnou cestou preto nie je povinné spoplatnenie, ale motivovanie ľudí, aby sa zamysleli, či sa im oplatí
obsahuje. Obnovenie činnosti a ukončenie prerušenia poisteniaSZČO povinné Sociálnej poisťovni oznámiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.
položka (OOP). Zmenou ale bude, že dohodári, ktorí si uplatnia OOP, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. Novela zákonapriniesť aj
, aj tento rok zašle oznámenia i tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým povinné poistenie zanikne 30. júna 2018. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré
pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2018 vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2018 potom
tým, že im bude VÚC rozpisovať všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí v nich budú povinne slúžiť. Tiež do 22.00 h a za odmenu deväť eur na hodinu," vysvetlila
odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. "Ak si dohodári odvodovú
cudzích jazykov rezort zdôvodňuje tým, že pre menej úspešných žiakov sú dva povinné cudzie jazyky na všetkých druhoch škôl veľkým problémom. „Treba zvážiť, či
oznamovať Sociálna poisťovňa. V súčasnosti sa SZČO musia prihlásiť v poisťovni na povinné platenie odvodov, ak ich hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za
, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú výšku, vzniká mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
rýchlikoch označovaných číslami 6xx v cene cestovného. Od januára 2017 bude povinné aspoň vo vozňoch prvej triedy vo všetkých vnútroštátnych rýchlikoch v cene
na obdobie jedného mesiaca, na základe ktorej nebudú z tejto dohody povinne dôchodkovo poistení. Ak mesačný príjem študenta z dohody presiahne 159 eur
boji proti korupcii. Cez Elektronické trhovisko, ako prvej súčasti EKS, musia povinne nakupovať bežné tovary a služby, ako aj stavebné práce do určitého limitu
) – Lyžiari a snoubordisti mladší ako 15 rokov budú musieť na zjazdovke povinne nosiť ochrannú prilbu. Navrhuje to ministerstvo vnútra v novele zákona o Horskej
okolo 22.000 mladých Rakúšanov povinne narukuje na šesťmesačný výkon vojenskej , že v budúcnosti plánuje zrušiť povinné odvody, zatiaľ však pre mladých mužov
banky. Zjednoduší sa aj presun účtu do inej banky. Banky budú povinné v prípade, že ich o to požiada klient, zabezpečiť všetky kroky súvisiace so
požiadať úrad práce o finančný príspevok na preplatenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov
musí byť ľahko dostupný. "Máme za to, že bude stačiť, ak všetky tieto povinné informácie uvedie e-shop v obchodných podmienkach, alebo ako odkaz na webstránke
odbúrateľnosť či iné environmentálne prínosy,nebudú povolené. 5. Povinné elektronické uvádzanie zložiek. Výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov
nemocensky poistený, dobrovoľne poistený v nezamestnanosti na Slovensku a súčasne povinne poistený v zahraničí, pretože legislatíva EÚ to neumožňuje. Pri
jedna z prvých bývalých sovietskych republíknebude vyžadovať, aby muži povinne slúžili v armáde. Ministerka obrany Tinatin Chidašeliová dnes podpísala
pod pokutou 500 až 5 000 eur. Použitie detských sedačiek je bez výnimiek povinné,“ dodáva Fiala. Lekárnička nie je v Taliansku povinná, ale vzhľadom na vlastnú
osoby a partnera verejného sektora. Odkryť svoju vlastnícku štruktúru majú povinne aj tí, ktorí si v konkurze alebo reštrukturalizácii uplatňujú pohľadávku
. Suma poistného vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eur je pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2017 vo výške 146,35 eura. Pre DPO
biznis". Takéto tvrdenia odmieta. Ide tu podľa neho o ochranu verejného zdravia. Povinné očkovanie chráni deti aj pred smrťou, zdôraznil. Minister je vo veci
z dielne poslancov OĽaNO. Chceli dosiahnuť, aby sa okrem zmlúv povinne zverejňovali aj "významné dokumenty, ktorých vypracovanie je hradené z verejných
Fico. V prípade projektov nad 10 miliónov eur bude podľa neho povinné hodnotenie celou skupinou príslušných expertov. "Príslušné riadiace orgány budú musieť
nemá havarijné poistenie. Práve pre nichnajväčší zmysel vyskladať si povinné poistenie auta a vybrať si poisťovňu, ktorá ich reálne ochráni.mnohé
vykonať činnosť, spôsobili prieťahy alebo odborne pochybili, budú povinné o tom informovať ministerstvo. Zavedenie takejto povinnosti by malo prispieť
projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov eur budú povinne hodnotené skupinami expertov. "Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti
detí raz normálne pracujúci ľudia, ktorí riadne platia dane, treba ich dať povinne do materských škôl. "Tak vznikne reálny predpoklad, že tieto deti získajú
12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania, bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Registrácia psov
vykonať činnosť, spôsobili prieťahy alebo odborne pochybili, budú povinné o tom informovať ministerstvo. Zavedenie takejto povinnosti by malo prispieť