poznatky


reprezentačnom celku tejto vekovej kategórie. "Hokej sa každoročne posúva dopredu a tieto poznatky by sme chceli aplikovať aj do nášho hokeja. Ide o to, aby
aj toto obdobie vo vývoji našej civilizácie. -Spomínali ste, že o vaše poznatky sa zaujíma aj česká armáda. Robí si na základe nich krízové scenáre
Archeologický výskum na Bratislavskom hrade priniesol nové poznatky Tie prispejú k prepísaniu histórie nielen bratislavského hradného
majiteľ bojnického panstva, gróf Ján Pálfi ako svoju pracovňu. Nové poznatky o tomto salóne, jeho pôvode a zvláštnostiach priniesla do Bojníc orientalistka Anke
kontinente napr. podmienky pre vedecký výskum a veda tam mohla aplikovať svoje poznatky, z ktorých budú ľudia práve tam - doma profitovať. Je mnoho problémov
absolventa nového programu predpokladá jeho schopnosť využívať teoretické poznatky, ale aj praktické zručnosti v rámci slovenských i zahraničných akademických
i zahraničia prezentovali svoje poznatky súvisiace s problematikou športového význam tohto podujatia a priniesla poznatky všetkým zúčastneným. "Páčila sa
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. „Absolventi predmetu získajú poznatky o aktuálnej situácii v problematike pestovania jedlých a liečivých húb
závažné, že sa logické súvislosti stratia a ak sa aj snaživý žiak iba memoruje poznatky, to už je zlé. Fyzika sa stáva neobľúbeným predmetom,“ dodal pre web
podľa informačného servera DutchNews.nl uviedol, že chce využiť všetky odborné poznatky, ktoré boli získané v poslednom desaťročí, aby vypátral, ako sa nacistom
Na palube kozmickej lode sa dostal prototyp PLAZMA 03 a práve vďaka nemu mohol Ivan Bella uskutočniť pokusy, ktoré priniesli poznatky pre Kvetňanského výskum.
Vedec Univerzity Komenského napísal knihu o potápačskej medicíne Najnovšie poznatky o potápčskej medicíne, ale aj vlastné experimenty
kostol preskúmali v Závade pri Topoľčanoch. V oboch prípadoch zistili nové poznatky o pôdoryse, funkčnom vývoji a datovaní kostolov. Výskumy sa stanú podkladom
-10c bude mať vážne dôsledky pre poznatky o vývoji vesmíru a možnosti existencie -10c bude mať vážne dôsledky pre poznatky o vývoji vesmíru a možnosti existencie
sa zintenzívňuje komunikácia medzi patrónmi a podporenými združeniami, prehlbujú sa poznatky o potrebách tretieho sektora, vznikajú nové nápady a vymieňajú sa
členov významných šľachtických rodov. Tiež sa podarilo získať poznatky o špecializovanej remeselnej výrobe (kovolejárstvo farebných kovov, spracovanie parohu
Vedci si pôvodne mysleli, že ide o múr pochádzajúci ešte z Veľkej Moravy. Najnovšie poznatky však ukázali, že to tak nie je. „Sú to prekvapivé výsledky analýz
17351742 v rakúskej Viedni. Notície obsahujú historicko-geografické poznatky predovšetkým o stoliciach z územia Slovenska, doplnenéokrem iného mapami
vypustili ročného rysa, rok ho budú sledovať pomocou GPS Poznatky o živote rysa na Slovenskuveľmi sporadické a práve telemetrický
spracoval v priekopníckom spise Deraritateluminis (1740), v diele O ohni opísal poznatky z termiky. Venoval sa aj botanike a filozofii. Ján Andrej Segner
zimu 15.000 lietavcov sťahovavých, čo sú obrovské počty pre Slovensko a prepisujú základné poznatky o tom druhu, ale je to len preto, že tá úroveň poznania bola
prednášky budú súčasťou vedeckého zborníka. "Mám však nádej, že myšlienky a poznatky, ktoré na konferencii zaznejú, budú prínosom aj v ďalšej vedeckej práci
. Foto: TASR/Oliver Ondráš Zvolen 11. novembra (TASR) - Svoje najnovšie poznatky z oblasti výskumu ekológie lesa budú dnes sprostredkovávať na dni
pôsobiace v oblasti výroby automobilov a komponentov je priniesť nové poznatky, kontakty a skúsenosti ľudí z automobilovej branže pôsobiacich v európskom
, na nich staviame a dopĺňame ich o nové poznatky. Sú tu špičkoví inštruktori, ktorí vedia svoje poznatky podať ďalej. Výmena skúseností aj so zahraničnými
vysokej latencie kompetentných v týchto prípadoch. Verím, že v prípade, ak tieto poznatky budú preskúmané Generálnou prokuratúrou (GP) SR, tá má všetky možnosti
vysokej latencie kompetentných v týchto prípadoch. Verím, že v prípade, ak tieto poznatky budú preskúmané Generálnou prokuratúrou (GP) SR, tá má všetky možnosti
účinky spánku. V budúcnosti sa podľa neho budú novonadobudnuté poznatky uplatňovať v mnohých zamestnaniach a edukačných zariadeniach. Okrem obednej pauzy
si mladší tatranskí školáci základných škôl môžu v praxi overiť svoje poznatky v cestnej premávke. „Pod smutnú štatistiku dopravnej nehodovosti sa výraznou
veľmi tmavé miesto, ktorého pôvod si vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zaujímavé poznatky získali vedci už zo záberu kamery Ralph na palube sondy zhotovenom
vojak, ktorý sa tam ukrýval so svojimi druhmi počas 2. svetovej vojny a poznatky si zaznamenal do svojho denníka. Hoci sa hovorí o viacerých miestach, kde by
kráse. Prostredníctvom pútavých bannerov podáva poznatky o vzniku, výskyte a základných tvaroch minerálov. Prináša poznatky a vysvetlenie, prečominerály
a umožniť im porovnať teoretické poznatky s praxou. Študenti spoznajú s fungovaním spoločnosti Lidl a tieto poznatky určite pozitívne prispejú k ich uplatneniu
podľa ktorého bude flexibilita kľúčovou vlastnosťou práce v budúcnosti. Kľúčové poznatky obsahujú viacero zaujímavých faktorov, ktoré môžu pomôcť HR pracovníkom
dobe, kedy najpoužívanejšou zliatinou bola tzv. arzénová meď. Nové poznatky, niektoré vo svetovej premiére, získané v práve prebiehajúcich projektoch, priblížia
projektu chcú vytvoriť elektronické a tlačené informačné zdroje, ktoré prinesú poznatky o oboch regiónoch v troch jazykových mutáciách. Budú prístupné na
práv, rodovej rovnosti, sociálnej exklúzie a inklúzie, migrácie a kultúrnej rozmanitosti. Poznatkyaplikovateľné v tvorbe rozvojových politík v SR aj v rámci
tretieho veku. Jej úlohou je primeraným spôsobom sprostredkovávať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku. Podľa prorektora KU
prezentovali svoje doterajšie vedomosti o Európskej únii, samozrejme, získali aj nové poznatky. Odniesli si aj malé darčeky, ktoré im pomôžu v ďalšom spoznávaní
Kováčik: Športovci a právnici sa navzájom potrebujú Aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva budú počas dvoch dní
si odbory, v ktorýchnajnižšie nároky. Cieľom je získať titul, nie poznatky, ktoré ich bytostne zaujímajú a rozvíjajú. Aké riešenie je možné, ak máme
farmakoterapie. Poukazuje na to Slovenská lekárnická komora (SLeK). Čerpať poznatky z internetu označila za nesprávne. Neodborné informácie totiž v takomto
aj najvýraznejšie zlepšenie od roku 2012. Sádovský avizoval, že poznatky z prieskumu chce dopravca využiť aj pri tvorbe cestovného poriadku
, ktorým často chýbala presná diagnóza a potrebná liečba. Tieto siete prepoja poznatky a skúsenosti na úrovni EÚ, ktorémomentálne roztrúsené v členských
sa chce vrátiť k seniorskému hokeju a vynaloží maximálne úsilie, aby svoje poznatky z medzinárodnej scény preniesol, spolu s najnovšími poznatkami, na klubovú
behúňom by mala byť pneumatika Eagle 360 Urban schopná zavádzať všetky poznatky do praxe. Pneumatika sa stane súčasťou "nervového systému" vozidla prepojeného
regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Prvé medzinárodné
niekoľko mesiacov priamo v teréne, teda nepôjde o žiadne testy, teóriu či poznatky zo školských lavíc. Súťažiaci sa budú musieť popasovať s rôznymi, ale
Stredoveká dedina na Slovensku (1985). Pri svojich výskumoch získal poznatky základného významu o staviteľstve a ľudovej kultúre v stredoveku, ktoré zhrnul vo
spolupráca zo zahraničnými vedcami a za svoju dlhoročnú úspešnú prax získal poznatky, ktoré môžu byť poučné pre ďalších vedcov a vedkyne:Dobrá spolupráca