priemerná


mesiacov tohto roka v informačných a komunikačných činnostiach, a to 1 713 eur. Priemerná mzda v priemysle dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR 829
Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1116 eur. V ostatných
Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji 1185 eur. V ostatných krajoch
územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1140 eur). V ostatných krajoch
územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1154 eur). V ostatných krajoch
územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1283 eur). V ostatných krajoch
mesiacov tohto roka v informačných a komunikačných činnostiach, a to 1 705 eur. Priemerná mzda v priemysle dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR 838
19 zamestnancov o 0,3 % na 701 eur. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2015 s najvyšším prírastkom o 6,2 % v Trnavskom kraji
bola 62,3 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6 % a chlapci 62,9 %. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,9 % a v elektronickej forme 71
2008. Cena päťizbových bytov všaksvoje maximum koncom minulého roka prekonala. Priemerná cena domov je oproti jej historicky najvyššej hodnote o viac než 16
územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1157 eur). V ostatných krajoch
roka sa zrýchlil rast cien nehnuteľností na Slovensku Priemerná cena bývania v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim
kvartálom roku 2018 výrazne skrátila. Od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca a od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018
úradu SR hodnotu 814 eur a vo vybraných trhových službách predstavovala 793 eur. Priemerná mzda vo veľkoobchode bola vo výške 751 eur a v predaji a oprave
kraji do 721 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 1. štvrťroku 2012 pri najvyššom relatívnom prírastku v Trenčianskom
mzda vo všetkých krajoch, pričom najrýchlejšie rástla v Bratislavskom kraji, o 6,6 %. Priemerná nominálna mzda bola v prvom polroku tohto roka vo výške 839
riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš, aj keď bola priemerná mzda v TSK druhá najvyššia spomedzi slovenských krajov, bola o 71 eur
mzdy v jednotlivých regiónoch je dlhodobo najlepšia situácia v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzdová úroveň vo štvrtom štvrťroku 2015 bola na úrovni 1316
územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1163 eur). V ostatných krajoch
Sk (1,36 eura). Cena LPG dosiahla úroveň 21,69 Sk (0,72 eura) za liter. Priemerná spotrebiteľská cena 95-oktánového benzínu ku koncu roka 2008 dosiahla 30,27 Sk
reálnej mzdy zaznamenali štatistici pokles o 1,3 %. V samotnom druhom štvrťroku bola priemerná nominálna mesačná mzda na úrovni 793 eur. Dynamika jej rastu
36 eura). Cena LPG dosiahla úroveň 21,69 Sk (0,72 eura) za liter. Priemerná spotrebiteľská cena 95-oktánového benzínu ku koncu roka 2008 dosiahla 30,27 Sk
cm v rokoch 1971-5, zatiaľ čo vo Švédsku sa v rovnakom období zvýšila priemerná výška mužov iba o desať centimetrov - na takmer 180 cm. V mnohých európskych
, pričom normál za obdobie 1961-1990 predstavuje 19,5 stupňa C. To znamená, že priemerná teplota vo všetkých letách od roku 1991 bola v Hurbanove nad normálom
to z údajov Štatistického úradu SR. Medziročne rástla vo väčšine odvetví aj priemerná reálna mesačná mzda. V júli tohto roka sa v porovnaní s júlom minulého
8,57 %. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Priemerná miera nezamestnanosti klesla v máji 2015 vo všetkých okresoch TSK
1119 eur. Najmenší rozdiel medzi platmi žien a mužov je v Prešovskom kraji, kde priemerná hrubá mesačná mzda muža tvorí 877 eur, pričom u žien je to 712 eur
stáčaní prírodnej minerálnej vody a výrobe nealko nápojov 1266 eur. Najvyššia priemerná mesačná mzda sa v 1. štvrťroku 2016 dosiahla pri výrobe piva a sladu
starobný dôchodok aj v decembri 2016 najvyšším samostatne vyplácaným dôchodkom. Jeho priemerná výška dosahovala 417,46 eura. Muži dostávali v priemere 464,68
v ŽSK mal v decembri Martinský okres (4,71 %). Na Slovensku klesla priemerná miera nezamestnanosti v decembri o 0,02 % na úroveň 8,76 %. Najvyššia bola
za tým stál pokles priemernej rozlohy ponúkaných prenájmov zo 73 na 64 m2. Priemerná cena m2 totiž klesla iba o 0,01 eura na 11,36 eura. Hlavný analytik
IV a V zaevidovali tiež silnejší predaj, znížil sa jedine v druhom okrese. Priemerná rozloha predaných bytov sa dostala na rekordne najnižšiu úroveň 58,15 m2
141.359,45 eura s DPH, čo je o 25.000 eur menej ako priemerná cena voľných bytov. „V druhom štvrťroku sa oproti tomu prvému opäť zrýchlil cenový rast
ich bolo 294.914. Vdoveckých dôchodkov vyplatila poisťovňa 47.147 a ich priemerná výška dosiahla 195,40 eura. Vyplatených sirotských dôchodkov bolo 20.481
z najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Najvýraznejšie sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo februári v činnostiach reštaurácií
záujem bol o anglický jazyk, a to na úrovni B1 (20.229 maturantov), pričom priemerná úspešnosť bola 53,9 percenta, na úrovni B2 to bolo 63,4 percenta. Na
1. štvrťroka 2003, teda za 15 rokov. Ešte nikdy až do tohto roka priemerná mzda v 1. kvartáli neprevýšila úroveň 30.000 Kč," uviedol hlavný ekonóm spoločnosti
Kadáš. Do testu sa zapojilo viac ako 10.000 žiakov základných škôl, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 percent (Banskobystrický kraj) do 52
, čo bolo 95 % priemernej mzdy v hospodárstve, v roku 2017 to bolo už 104 %. Priemerná mzda v SR vzrástla od roku 2009 o 37 %, v priemysle až o 50 %," doplnili
Sk (1,36 eura). Cena LPG dosiahla úroveň 21,69 Sk (0,72 eura) za liter. Priemerná spotrebiteľská cena 95-oktánového benzínu ku koncu roka 2008 dosiahla 30,27 Sk
LPG sa v uvedenom období predával za 16,45 Sk (0,546 eura) za liter. Priemerná cena 98-oktánového benzínu sa ku koncu roka 2009 pohybovala na úrovni 1,305
roka opäť zlepšila dostupnosť bývania na Slovensku. "Predpokladáme, že priemerná mzda v hospodárstve mierne presiahne v druhom štvrťroku 800 eur a priemerný
Sk (1,36 eura). Cena LPG dosiahla úroveň 21,69 Sk (0,72 eura) za liter. Priemerná spotrebiteľská cena 95-oktánového benzínu ku koncu roka 2008 dosiahla 30,27 Sk
Sk (1,36 eura). Cena LPG dosiahla úroveň 21,69 Sk (0,72 eura) za liter. Priemerná spotrebiteľská cena 95-oktánového benzínu ku koncu roka 2008 dosiahla 30,27 Sk
je po predchádzajúcom mesiaci so 142 miliónmi eur historicky druhý najvyšší objem. Priemerná úroková sadzba pritom medzimesačne vzrástla z 13,9 % na 14,3 %. Pod
, pričom len vo veľkoobchode sa nezmenila a zotrvala na úrovni 772 eur. Priemerná reálna mesačná mzda, teda mzda po zohľadnení inflácie, v marci medziročne
výška platby kartou u obchodníka predstavovala 33,60 eura, zatiaľ čo priemerná suma vytiahnutá z bankomatu bola 126,80 eura," vyčíslila analytička Poštovej
eur a vo vybraných trhových službách o 4,3 % na 820 eur. Rovnako sa priemerná nominálna mzda zvýšila v ubytovaní o 3,4 % na 583 eur mesačne, vo veľkoobchode
. Ak sa započítajú aj ostatné plochy ako napríklad balkóny či pivnice, dosahuje priemerná plocha 70,44 m2. "Naopak, najväčšie bytystále v prvom obvode, kde
Liter nafty stál 1,433 eura a za LPG sme platili 0,738 eura za liter. Priemerná cena 95-oktánového benzínu na konci roka 2011 dosiahla hodnotu 1,456 eura za