rezort


eur. K 31. augustu pôsobilo v rámci operácií mimo územia SR 245 vojakov. Rezort pôdohospodárstva má na rok 2017 rozpočtované zdroje vo výške 1,10 mld. eur
nehnuteľného majetku. Po novom mu majú s predajom pomôcť odborné súkromné subjekty. Rezort si od toho sľubuje vyššie zisky z predaja. TASR o tom informovala
či absolvovať prehliadku okolia na výletnej lodi ,“ dopĺňa Demčáková. V oravskom rezorte Hotela ALTIS**** môžu klienti využiť aj jedinečnú športovú zónu
zvýšení počtu tried prvého ročníka strednej školy, ak o to zriaďovateľ požiada. Rezort pritom bude akceptovať žiadosti o navýšenie počtu tried iba v prípade, ak
"Ministerstvu sa od roku 2012 podarilo vrátiť rešpekt, aký si rezort zaslúži a situácia v oblasti životného prostredia sa významne zlepšila. Úspešne presadilo
za každý lekársky úkon, ale aj za základnú lekársku konzultáciu,“ uvádza rezort. Zároveň upozorňuje na to, že na celom území Brazílie a predovšetkým v jej
cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb," zdôvodnil rezort financií. K zmenámdôjsť aj pri daroch, ktoré budú vyvezené do
čase ukončenia ich štúdia," vysvetlil rezort školstva. Podľa neho v kontexte štúdia," priblížilo MŠVVaŠ. Rezort školstva v súčasnosti realizuje revíziu
rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy. Ako rezort dodáva, od 1. januára 2016 nie je možné prijímať do špeciálnej
. V prípade Košíc by to bolo 2,6 až 17,3 miliónov eur ročne," priblížil rezort financií. Zároveň poukázal na to, že tieto financie by stačili ročne na výstavbu
roku 2012 nárast o 7,83 milióna eur. Viac peňazí je nachystaných aj pre rezort životného prostredia, ktorý by mal mať v roku 2013 k dispozícii 584 miliónov
percent mzdového normatívu, vyplýva to zo zmeny vládneho nariadenia, ktoré pripravil rezort školstva. Celých sto percent normatívu na mzdy malo ísť každej škole
registra v zahraničí bolo spravidla zvýšenie výťažnosti konkurzných konaní,“ uviedol rezort financií. Uvažuje sa aj o zavedení registra diskvalifikovaných osôb
či etická výchova, uviedol pre agentúru SITA minister školstva Dušan Čaplovič. Rezort plánuje zabezpečiť aj učebnice cudzích jazykov či knihy pre žiakov
detí, na ktoré budú úrady práce vyplácať príspevok na starostlivosť o dieťa. Rezort práce taktiež predpokladá, že návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na
dnes schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zvýšenie výdavkov pre rezort dopravy súvisí podľa ministerstva financií s rastom prostriedkov zo zdrojov Európskej
MZ SR Zuzana Eliášová. Rezort podľa nej priniesol väčšiu dostupnosť výsledky, " uviedla Eliášová. Rezort zdravotníctva sa snaží usporiť centrálnym
dopravy. Na podporu cestovného ruchu totiž podľa hovorkyne Karolíny Duckej pripravil rezort súbor opatrení. "Cestovný ruch je pre veľa obcí aj mikroregiónov
, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)," uvádza rezort diplomacie. Napríklad pri ceste do Austrálie či Nového Zélandu sa
, prečo s týmto návrhom neprišiel jeho rezort skôr. "Pokiaľ identifikujeme stav, že starobného dôchodkového sporenia," upozornil rezort práce. Novelou sa má
cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb," zdôvodnil rezort financií. K zmenámdôjsť aj pri daroch, ktoré budú vyvezené do
únie, ktorý využíva rezidenciu mimo hlavného mesta," vysvetľuje potrebu zmeny rezort. Ministerstvo poukazuje na to, že ide o budovu postavenú po druhej
a 365 dní v roku. Čo sa týka budúcnosti, vláda SR mi uložila predložiť za rezort obrany návrh na riešenie do konca júna 2018, a to aj dodržím . -Nebude to
Na urgenty prvého a druhého typu budú zdravotné poisťovne platiť mesačné paušály. Rezort zdravotníctva si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie
, že väčšina zmien sa bude dotýkať iba nových zmlúv," tvrdí MF SR. Rezort pod vedením Petra Kažimíra (Smer-SD) zároveň odmieta tvrdenia sporiteľní, že štát
byť vedecký projekt napísaný okrem cudzieho jazyka aj v slovenčine. Rezort školstva odôvodnil, že zákon priamo vyžaduje predkladanie dokumentov v slovenčine
kompetencie školských odborov pod ministerstvo školstva. Dnes patria pod rezort vnútra. Informoval o tom rezort školstva po tom, ako poslanci v Národnej rade SR
určenie týchto otázok by malo patriť do kompetencie členského štátu," uviedol rezort práce v predloženom materiáli. Pri zavedení práva pracovníkov na súbežné
z celkovej schválenej sumy na daný rok. V prípade Slovenského zväzu biatlonu schválil rezort školstva príspevok uznanému športu na rok 2018 vo výške 538.253 eur
ceny," povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Rezort definoval predpokladanú hodnotu zákazky na úrovni 57 miliónov eur s DPH
Edunet Podľa Aliancie Fair-play a občianskeho zduženia Slovensko.Digital rezort nemal vyhlásiť súťaž pred tým, než mal preukázané, že
aktuálne pripravované tendre na tri vlakové trasy. V uplynulých týždňoch totiž rezort dopravy zverejnil v európskom vestníku zámery, že chce v budúcom roku
samostatnosť, ale, naopak, centralizovať moc a ovládnuť všetko v školstve". Rezort školstva pre TASR uviedol, že v súlade s Implementačným plánom Národného
na rušenie škôl. Jedným z nichpovinné prijímačky na stredné školy, ktoré rezort presadzuje od septembra 2014. Minister považuje za neúnosné, že sa dnes na
polepšiť. Podľa prvotného návrhu rozpočtu z ministerstva financií by mal mať rezort Tomáša Boreca výdavky 311 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému
tomuto roku o 311-tisíc eur (2,62 percenta). Na mzdy by mal rezort dostať skoro 8,6 mi. eur. Na podporu 29 rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu
Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predkladá na rokovanie vlády. Peniaze generujú dlhodobo straty," uvádza rezort. Automatizovaný zberposkytnúť
o pôžičke, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma 830 eur, ak odpracuje v rezorte školstva desať rokov, odpisuje sa mu ďalších 830 eur, čím sa pôžička stane
pod úroveň priemerného stavu za dvanásť mesiacov pred začatím prác na projekte rezort pripúšťa len v prípade, že iné miesta boli uvoľnené následkom dobrovoľného
podľa neho patriť medzi hlavné priority. Rezort pod jeho vedením chce pomôcť aj malým s ministerstvom školstva chce rezort hospodárstva pripraviť v tomto
do dvoch zákonov, čo v praxi podľa MZ spôsobovalo zamestnávateľom problémy. Rezort zároveň určuje i náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá medzi iným
tým, že sa bude aj zužovať rozsah účtovných závierok pre niektoré subjekty. Rezort rovnako plánuje od začiatku budúceho roka aj plnú elektronickú
ročne, pričom za nepodanie či nezverejnenie účtovnej závierky hrozia pokuty," upozorňuje rezort financií. Medzi rokmi 20092011 pritom bolo podaných viac ako
možnosť od budúceho roka vybrať si spôsob evidencie nákladov na pohonné látky. Rezort financií chce totiž v pripravenej novele zákona o dani z príjmov okrem
alebo voľne žijúcich a zabitých na Slovensku," spresnilo MPRV SR. Rezort pôdohospodárstva zároveň v návrhu predpisu zadefinoval pojem Potravina vyrobená na
fungovať v roku 2014 a jej cieľom je motivovať subjekty v cestovnom ruchu k inováciám. Rezort by mala súťaž stáť ročne 20.000 eur. Do stratégii sa nakoniec
, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). V stratégii sa rezort snaží venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu podmienok na udržateľnú kvalitu života
nie je všetko, je potrebné sa presvedčiť na vlastné oči, čo všetko vám rezort ponúka, napr. vyskúšať si svoju presnú mušku formou športovej streľby na krytej
Novaja zarja 7, OC Moremall a Bestujeva ul. 1/1, OC Mandarin)," informuje rezort diplomacie na svojej webovej stránke Dostatočná rezerva Ak sa
náklady na cestu do miesta štúdia a z neho, cestovné poistenie a pod. "Rezort školstva spolu s ministerstvom financií pri správe štipendia zabezpečí, aby