slabike


divadla Semafor je vlastne akronym (skratka pomenovania) utvorený z prvých slabík slovného spojenia Sedm Malých Forem. Toto pomenovanie malo vyjadrovať pôvodný
svoju celoživotnú dráhu s hudobným Divadlom Semafor. Názov Semafor vznikol zložením prvých slabík slovného spojenia sedm malých forem se-ma-for. V Prahe žije
. Dal si však záležať na tom, aby zachoval význam textu, rytmus, počet slabík, aby z toho nebola úplne iná skladba. Keď mi poslal hotový text, sadol
korpusom. Gitara, ktorá mala úplne iný zvuk a konštrukciu niesla názov úvodných slabík spoločnej firmy a to Dobro. Názov sa zachoval a dodnes sa takto nazývajú
s porozumením. Mladšie deti pritom spoznávajú písmenká a skladajú ich do slabík. Čítajú rozprávky a pripravené texty, učia sa o nich rozprávať a dramatizovať
samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte aj tón. Tóny sú v spisovnom jazyku štyri, plus nultý tón
samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte aj tón Moderný čínsky jazyk sa formuje v zásade od druhej
zvuková rovina jazyka, ktorá je veľmi chudobná. Čínština má len 400 slabík, keď k tomu pripočítame suprasegmentálne fonémy, teda tóny, je ich spolu okolo