slabiky


zvuk, a sémantiku, teda význam. Keďže je napríklad čínština veľmi špecifická, samotné slabiky môžu mať vlastný význam. Zoberme si opäť príklad nápoja Coca-Cola
na angličtinu. Čínština je tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája
filmoch Vášnivý bozk (1994), Zostane to medzi nami (2004), O dve slabiky pozadu (2004), Občiansky preukaz (2010) alebo Mŕtvola musí zomrieť (2011). V Slovenskej
dvor (1986), Obyčajný špás (1989), Na krásnom modrom Dunaji (1994), O dve slabiky pozadu (2004), či seriály Zborovňa (1999), Rodinné tajomstvá (2005), Ordinácia
 Radeva si zahrala aj v dráme režisérky Kataríny Šulajovej O dve slabiky pozadu (2004), v historickom veľkofilme Juraja Jakubiska Bathory (2008) a v komédii
často sa interpreti sústredili na intonáciu a hltali koncovky písmen, celé slabiky. Niekedy zase vyslovovali bratislavsky, nie slovensky. To bola dosť zaujímavá
. Zároveň je čínština tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte
, keď sa najmenšie deti pomocou obrázkov učili poznávať celé slová a z nich slabiky a hlásky. Vyučovanie bolo tiež zamerané na individuálnu prípravu žiakov
zapísal aj vo filmoch Vášnivý bozk (1994), Zostane to medzi nami (2004), O dve slabiky pozadu (2004), Občiansky preukaz (2010) alebo Mŕtvola musí zomrieť (2011