slovenčiny


a Hodžu, aby sa spoločne poradili, ako ďalej v otázke uzákonenia spisovnej slovenčiny. Ľudovít Štúr chápal tento problém ako otázku života a smrti slovenského
"Predstavuje oddychové a dúfam, že aj zábavno-poučné čítanie pre milovníkov slovenčiny a všetkých, čo sa s obdivom noria do jazyka, toho najväčšieho a výsadného
sa venuje deťom vo veku 12-18 rokov vrátane prípravy na maturitu zo slovenčiny. Slovenčinu učí Hricová ako prvý, čiže materinský jazyk. Učí tie deti, ktorých
Štúra 11. - 16. júla 1843, keď sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia. Na počesť tejto udalosti sa nachádza na fare
sa Czambel dostal do Prahy, kde študoval u Martina Hattalu, reformátora štúrovskej slovenčiny. Na jeho práce neskôr nadväzoval svojim dielom. V Prahe sa snažil
rokov od jeho narodenia. Okrem jeho zásluh na ustálení pravopisnej normy spisovnej slovenčiny sa zapísal do dejín slovenskej folkloristiky tým, že ako prvý
uplynie 195 rokov od jeho narodenia. Významné miesto v dejinách spisovnej slovenčiny si zaslúžil tým, že dokázal zjednotiť v spoločnej spisovnej reči jej
vedeckej práci sa sústreďuje najmä na gramatický systém súčasnej spisovnej slovenčiny, na slovenskú a všeobecnú syntax a sémantiku, na výskum slovnej zásoby, na
Bratislava/Revúca 16. februára (TASR)Sté výročie od prvého vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk si pripomenuli aj v Revúcej počas dvojdňovej konferencie
dejín slovenského národa sa Bernolák zapísal ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny (1787) ako národného spisovného jazyka na báze západoslovenského nárečia
, že "úlohou verejnoprávneho vysielateľa je dbať na správnosť používania spisovnej slovenčiny vo vysielaní a do istej miery byť v tejto oblasti modelom aj
dejín slovenského národa sa Bernolák zapísal ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny (1787) ako národného spisovného jazyka na báze západoslovenského nárečia
sa katolícky kňaz a jazykovedec Anton Bernolák zapísal ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny (1787). V pondelok 15. januára uplynie 205 rokov od jeho úmrtia
prílev emigrantov zo Slovenska. Dnes škola ponúka raz za týždeň hodiny slovenčiny a češtiny pre deti aj dospelých a naďalej ponúka aj kurz spevu a tancovania
že bezprostredne po jej založení nastalo nové obdobie vo vývine spisovnej slovenčiny. V matičnom období sa spisovný jazyk rýchle rozvinul. Používanie spisovnej
kde deviataci zvládli matematický test priemerne na 74,7 percenta a zo slovenčiny na 81,3 percenta. V Nitrianskom kraji sa najviac darilo žiakom Základnej
vyučovali na 22 zahraničných univerzitách v 15 krajinách sveta. Najviac študentov slovenčiny je na univerzitách v slovanských krajinách a tam, kde žije početná
dielo Z rozsiahleho diela Štúra sa pamätnou stala prvá gramatika spisovnej slovenčiny, ktorej základom sa stalo stredoslovenské nárečie. Zaslúžil sa o zrod
literárneho. Autor skúma básnickú tvorbu štúrovcov do vzniku kodifikovanej slovenčiny. „Jeho cieľom,“ ako hovorí slovník, „bolo predstaviť tvorbu mladých
rokov. Narodil sa v Rakši 22. septembra 1811. Na kodifikácii spisovnej slovenčiny sa podieľal spolu s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. Hodžove
umeleckú či krásnu literatúru treba teda čítať stále, pokiaľ chcete do slovenčiny prekladať, a zároveň treba aj počúvať reč "ľudu" či "ulice" a vnímať, ako
autoritu medzi slovenskými vzdelancami a z tejto pozície podporoval uznanie novej spisovnej slovenčiny. Prijal ju za úradnú reč, čím napomohol jej prenikaniu do
albumu a zároveň je to aj spomienka na 30. výročie vydania platne Hodina slovenčiny, takže aj z tejto platne je tam viacej vecí. Po tých rokoch urobiť
po česky, keďže je rodená Češka. Deti chodili do Sokola na hodiny slovenčiny aj češtiny. Myslím si, že rozprávajú celkom dobre oboma jazykmi," povedal Miloš
na miestnej fare a v júli roku 1843 sa tu dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny. V nedeľu 17. júna si v Hlbokom pripomenú 195. výročie narodenia Jozefa
), Tuláci v podchodoch (Elán 3, 1983), Čo je? Čo je? Čo chceš? (Hodina slovenčiny, 1985), Bosorka (Netvor z čiernej hviezdy Q7A,1991), Čakám ťa láska a Ja viem
univerzita slovenského jazyka a kultúry k nám prilákala stovku nadšencov slovenčiny z ďalekého Japonska, Vietnamu, Kanady, Spojených štátov amerických, Brazílie
rokov od narodenia Ľudovíta Velislava Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa
. Prekladá zo slovinčiny do slovenčiny, z češtiny do slovenčiny a príležitostne z angličtiny a poľštiny do slovenčiny a slovinčiny. Edične pripravila viacero
Google okamžite prekladá nápisy nasnímané mobilom už aj do slovenčiny Google len pred niekoľkými dňami oznámil rozšírenie funkcie
Elán si pripomína 30. výročie vydania úspešného albumu Hodina slovenčiny a zároveň plánuje fanúšikom predstaviť tie najlepšie pesničky z aktuálneho albumu
ktorý pôsobí ako prekladateľ a tlmočník z holandčiny a angličtiny do slovenčiny, učiteľ slovenčiny pre cudzincov a novinár so zameraním na slovenské reálie, je
Z rozsiahleho diela Štúra sa pamätnou stala prvá gramatika spisovnej slovenčiny, ktorej základom bolo stredoslovenské nárečie. Zaslúžil sa o zrod Slovenských
mať žiaci 100 minút. Časť maturantov bude vypĺňať maturitné zadania zo slovenčiny aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formurovnaké
a kultúre a poukázať na jeho jedinečný vklad do formovania spisovnej slovenčiny, jazykovej kultúry aj kultúrnopolitickej situácie na Slovensku v druhej tretine
len žasnúť, aké hlboké korene a rôzne pohnútky mala potreba uzákonenia spisovnej slovenčiny. A Hurban to už z mysle nikdy nepustil. Aj preto patrí do hviezdnej
tým je celok mocnejší.“ Ako vidieť, už len myšlienka na vznik spisovnej slovenčiny znamenala aj začiatok ekumenizmu v slovenskom národe, ktorý ju priniesol do
školách učila ako cudzí jazyk. Vtedy to nepresadil. Pokus o zmenu výučby slovenčiny pre deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, bol aj na
Z rozsiahleho diela Štúra sa pamätnou stala prvá gramatika spisovnej slovenčiny, ktorej základom bolo stredoslovenské nárečie. Zaslúžil sa o zrod Slovenských
navyše podľa Olivu dokresľuje aj to, že medzi jazykovým priestorom češtiny a slovenčiny na moravsko-slovenskom pomedzí sa nedá narysovať jasná deliaca čiara ako
rokov, a cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny. Ďalej fond udelí cenu Ivana Franka za pôvodné dielo
Štúr s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom na kodifikácii spisovnej slovenčiny (základom sa mala stať stredoslovenčina). Dňa 17. júla 1843
Štúrovi a Michalovi Miloslavovi Hodžovi nezmazateľne zapísal ako spoluzakladateľ spisovnej slovenčiny. Práve na fare v Hlbokom sa v roku 1843 uskutočnila
tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny a matematiky. Na väčšine škôlprijímacie skúšky zo slovenského jazyka
deň v tyžniÔsmy deň v týždni (Cuper). Rovnaké ocenenie za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny patrí Ivanovi Jackaninovi za preklad diela Jozef Banáš: Zona
- Slovenský jazyk možno študovať aj v zahraničí. Minulý rok štúdium slovenčiny ponúkalo 23 zahraničných univerzít v 15 krajinách sveta. Vyučovanie sa konalo
diel generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor a pedagóg Ľudovít Štúr
stránka ministerstva www.minedu.sk. On-line program výučby slovenčiny vytvorilo pedagogické a vedecké pracovisko Studia Academica Slovaca (SAS) - centrum
škôl si v stredu otestuje svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka, prevažne slovenčiny a matematiky. V stredu bude totiž na vybraných školách prebiehať
Mário „Kuly“ Kollár. V elitnej súkromnej škôlke a škole by sa okrem slovenčiny vyučovalo po španielsky, anglicky, čínsky a rusky. Výučba by prebiehala