spisovnom


požiadavkou 17. júla 1843 a získali jeho požehnanie. K rozhodnutiu o spoločnom spisovnom jazyku Slovákov došlo s konečnou platnosťou práve 10. augusta 1847
čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte aj tón. Tóny sú v spisovnom jazyku štyri, plus nultý tón. V tom sa spisovný jazyk odlišuje od južných
hovoriacich na svete. Toto tvrdenie platí za predpokladu, že hovoríme o jednotnom spisovnom jazyku, ktorý sa používa v Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Pre TASR