správy


dáva pozor na stravu, ktorú je, tak by si mal dať pozor aj na správy, ktorými sa obklopuje,“ hovorí Smatana, podľa ktorého by sme sa mali vyhýbať konzumovaniu
informácií si navyše jednotlivé finančné správy medzi sebou vymieňajú v rámci od zamestnancov finančných správ. Finančné správy preto stoja pred novou výzvou,
2015 z dielne rezortu financií, ktorú dnes schválila vláda. Celkové príjmy verejnej správy za minulý rok dosiahli 33,72 miliardy eur (42,9 % HDP) a celkové
novembra (TASR) - Už takmer rok je v prevádzke prvé klientske centrum štátnej správy pri Okresnom úrade Nitra, ktoré bolo spustené ako pilotný projekt v rámci
je in. Schválne si všímajte ľudí s čím za Vami chodia. Sú to dobré správy? Opýtajte sa jednoducho niekoho: “Ako sa máš?”. Čo na Vás vytiahne? Začne s dobrým
píšu tvorcovia dokumentu. Do roku 2020 by mal tiež podľa správy nástupný plat učiteľa dosiahnuť priemernú výšku platu začínajúcich zamestnancov v ostatných
) - To je hlavný zámer projektu Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ), ktorý sa začal budovať. Foto: CSRÚ
správou komunikovať od 1. januára výlučne elektronicky. Registráciu na portáli finančnej správy si však viac ako dve tretiny z nich stále nevybavili a termíny
meraná ako podiel hrubého výnosu daní a ostatných príjmov na jedného zamestnanca daňovej správy. Pre rok 2011 bol stanovený tento podiel vo výške 2,57 mil. eur
. Takto zostane do roku 2014 z dnešných 613 orgánov miestnej štátnej správy 79 úradov. „Tieto okresné úrady budú pokrývať celú miestnu štátnu správu
skladbách (tzv. playlisty, zoznamy hudobných diel) voči organizáciám kolektívnej správy je zakotvená v 12-tich z nich. V ostatných krajinách existuje táto
MSP získať prístup k elektronickým službám, primárne vyvinutých pre potreby verejnej správy. MSP môžu nad týmito službami stavať vlastné riešenia a rozšíriť tak
, že akákoľvek osoba, ktorá chce čokoľvek podať prostredníctvom portálu finančnej správy, sa musí najprv prihlásiť a táto osoba je identifikovaná a až následne
SR príde na základe zmluvy o prevode správy obchodného podielu a zmluvy o prevode obchodného ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel a tiež pre
ulici. V prípade tzv. "drive-in" podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si
na historicky najnižšiu úroveň v pomere k HDP klesnú aj úrokové náklady verejnej správy. MF SR avizuje pre budúci rok aj testovanie výdavkových stropov pre
musieť absolvovať krok autorizácie.spravíme za nich," uviedol prezident finančnej správy František Imrecze. V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak
RTVS - Slovenská televízia: Správy RTVS, Správy a komentáre, Správy Hírek, Správy RTVS z regiónov, Národnostné správy, Národnostný magazín, Rusínsky/Ukrajinský
ministerstvá a ostatné ústredné štátne orgány riadia a kontrolujú výkon štátnej správy. Obciam bez prístupu na internet budú okresné úrady posielať vestník
prostredia. Práca expertov sa má začať analýzou súčasného stavu verejnej správy na Slovensku. Zameria sa najmä na pomenovanie kľúčových problémov, zmapovanie
odškodnenie vo výške 60.000 eur. 4. decembra 2014 - Rozpočet verejnej správy na budúci rok definitívne schválil parlament. Zo 142 prítomných zákonodarcov
ani meniť fiškálnu pamäťkeďže ju vôbec neobsahuje," priblížila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. Inak je podľa nej práca podobná práci s ERP
Bratislava 24. mája (TASR)Hlavné mesto síce víta možnosť prebrať do svojej správy lesy na bratislavskom ostrove Sihoť, avšak nie na úkor iných zelených plôch
asi 36 percent respondentov uviedlo, že im vyhovuje, ak sú im predkladané správy vyberané automaticky na základe toho, čo už doposiaľ čítali. Naproti tomu 30
od konca roku 2011 do augusta 2015. Do podvodov bola podľa jeho správy zapletená aj tajná služba FSB. Veľká väčšina ruských reprezentantov sa na základe
za rok 2016 z dielne rezortu financií, ktorý dnes schválila vláda. Dlh verejnej správy dosiahol ku koncu minulého roka 42,053 miliardy eur alebo 51,94 % HDP
rokov, najmladší 21. Každý druhý rok sa k zamestnancom slovenskej finančnej správy pridajú aj zahraniční kolegovia, ktorých bolo doteraz 84 z 13 zahraničných
hodiny na daňových úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny call centra finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na
o viac ako 6 percentuálnych bodov (p.b.). Klesať má aj hrubý dlh verejnej správy a do roku 2021 sa podľa Programu stability zníži výraznejšie pod dolné pásmo
hodiny na daňových úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na
Československu 1989. Na jar 1966 totiž zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti. Ich súčasťou sa stali
je prvou etapou reformy štátnej správy ESO. Pri zrušení krajských by sa mali všetky pôsobnosti miestnej štátnej správy od 1. januára 2014 integrovať do
dvadsiatimi rokmi mi editor magazínu Times Simon Jenkins povedal, že vypol moje správy po štyroch správach. Spýtal som sa ho prečo a on odpovedal: 'pretože
predkladať doklady o ich údajoch. "Občan svoje údaje predloží orgánu verejnej správy iba raz a prostredníctvom registra fyzických osôb sa jeho údaje dostanú
eur. "Predmetom zákazky je dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR," konštatuje sa
súčasnej vlády. Záväzok o platoch učiteľov sa objavil v pozmenenom znení správy o stave školstva na Slovensku, ktoráobsahuje aj zapracované pripomienky
30. decembra (TASR) - Posledné dni roku 2013 patria aj prechodu finančnej správy na nový portál. Ten je už teraz prístupný pre verejnosť v testovacej verzii
„Je to pre nás potvrdením toho, že ľudia chcú v spravodajstve nachádzať pozitívne správy. Sme radi, že v tomto smere pomáhame robiť náš svet krajším,“ uviedol
novelu z dielne rezortu financií, a to novelu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Táto právna norma dáva novú kompetenciu finančnej správe v oblasti
-NET posunula aj ďalej v oblasti komplexnej rekonštrukcie a modernizácie webovej stránky Správy TANAP. Bolo to potrebné urobiť čím skôr hlavne z dôvodu veľkej
Veľký Krtíš 11. decembra (TASR) - Prvé klientske centrum (KC) štátnej správy v Banskobystrickom kraji otvoria dnes za účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka na
mailom na [email protected], alebo listom na Kriminálny úrad finančnej správy v Bratislave. "Platí sa len za telefonáty z mobilného telefónu, kedy občan
portálu, z ktorého občan môže priamo aktivovať služby verejnej správy. Slovenský "Ústredný portál verejnej správy" (ÚPVS) je naopak od začiatku plánovaný aj ako
. Obojsmerná elektronická komunikácia sa uplatňuje vo vzťahu k podnikateľom z oblasti správy spotrebných daní, ktoríplatiteľmi DPH, k daňovým poradcom alebo
súvislosti s prevzatím štátnych lesov na území Bratislavy sme požiadali už o prevzatie správy nad Pečnianskym lesom, zatiaľ nám však na túto žiadosť nebolo zo
. Dokumenty potom prerokuje Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy. Pellegrini zdôraznil, že cieľom je dospieť k automatizácii v poskytovaní služieb
miesta je podľa informácie hovorkyne finančnej správy Patrície Macíkovej súčasťou racionalizácie finančnej správy. Od 1. novembra tohto roka bude služby
novely sa zároveň upravuje postup v prípade, ak návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre
od konca roku 2011 do augusta 2015. Do podvodov bola podľa jeho správy zapletená aj tajná služba FSB. Veľká väčšina ruských reprezentantov sa na základe
informačný systémzjednotiť a optimalizovať ekonomické procesy subjektov štátnej správy. Rezort financií ich bude centrálne metodicky usmerňovať a znižovať