stredných


sa stráca pri organizovaní prijímacích skúšok," hovorí za gymnáziá Sadloň. Ani asociácia stredných odborných škôl nie je proti. Podľa Felixa Dömenyho by sa ale
sa v posledný júnový deň skončil pre 28.080 žiakov na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). So strednou školou
kraja. V školskom roku 2016/2017 očakávajú podľa jej slov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 6523 prvákov v dennej forme
aj konferencia pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl na území mesta Košice a jeho okolia. Konferencia "Bližšie
riadnom termíne. Z toho bolo 74,2 percenta žiakov gymnázií a 25,8 percenta žiakov stredných odborných škôl. "Dobrým výsledkom je už to, že oveľa viac žiakov si
vyrába rezné náradie, tvrdí, že vo firme preferujú mladých absolventov stredných odborných škôl:Vysokoškolskí absolventi sú pre nás oveľa menej výhodní
vyrába rezné náradie, tvrdí, že vo firme preferujú mladých absolventov stredných odborných škôl: „Vysokoškolskí absolventi sú pre nás oveľa menej výhodní
"Aj týmto spôsobom reaguje rezort školstva na nové požiadavky pracovného trhu stredných odborných škôl. Nové odbory by mali pomôcť zvýšiť atraktivitu ponuky
veľtrhu práce Job Expo 2016 a celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2016 bola
/19, ponúkajú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK možnosť štúdia v 157 triedach stredných škôl pre cca 4400 žiakov, z toho je 30 tried na gymnáziách
Andrej Kiska v stredu (4.7.) tento zákon podpísal. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na
vieme napríklad v regióne Turiec, že nám končí 792 žiakov v základných školách a ponuka stredných škôl v tomto regióne je 1 420, tak sa pýtam – je to ekonomické
. Projekt je určený pre 2 000 regionálnych škôl, 1 600 základných škôl a 400 stredných škôl, zapojiť sa doň môže približne 600 učiteľov a 160-tisíc žiakov. Prvé
dostupné údaje za maturity aj zvlášť len za žiakov denného štúdia v stredných školách. Doteraz boli dostupné iba súhrnné údaje pri školách, ktoré mali nielen
a tretí z nich štrajkovalo iba 53 percent. Ešte výraznejší rozdiel bol na stredných školách. Prvý deň sa do štrajku zapojilo vyše 63 percent zamestnancov, tretí
Gymnáziu na Alejovej ulici 5. júna 2017. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku a zúčastňuje sa na nej viac ako
pôsobnosti KSK je 19 gymnázií, dve konzervatóriá, dve spojené školy a 40 stredných odborných škôl (medzi nimi je päť obchodných akadémií, jedna SOŠ ekonomická
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zostavil rebríček najlepších základných a stredných škôl na Slovensku. Ktoré školy sa môžu pochváliť najlepšími
konanie na nasledujúci školský rok. "Nastavenie plánov výkonov stredných škôl nebude podliehať rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia
roka s cieľom konfrontácie študentov (maturantov) našej školy so študentmi ostatných stredných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia filmov na ANIMOFESTE
, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na
SR a právnu normu odporučili schváliť aj v pléne. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na
vo štvrtok 101 hlasmi schválili poslanci NR SR. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na
Po dvojmesačnom oddychu otvára svoje brány viac ako 2 200 základných a 780 stredných škôl. Do školských lavíc po prvý raz zasadne aj približne 52-tisíc
reformy (INEKO) v pondelok zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Ide o aktualizovanú verziu portálu o školách
predstavy, postoje či očakávania pri výbere stredoškolského štúdia. Žiaci základných a stredných škôl dostávajú dotazníky, ktoré by mali priniesť aj odpoveď na
rada ďalej zdôraznila, že je dôležité podporovať regionálne siete malých a stredných podnikov. Európska rada privítala návrh oznámenia KomisieSmerom ku
foto Foto: TASR Bratislava 9. januára (TASR)Plynulý prechod študentov stredných odborných škôl na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania
TASR/Pavol Ďurčo Bratislava 25. marca (TASR) - Plynulý prechod študentov stredných odborných škôl na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania
aj úrovne, ktoré musia spĺňať žiaci, ktorí sa dostali na jednotlivé druhy stredných škôl. To je jediný systém, ktorý vám zabezpečí objektivitu. Čo sa týka
všetkých piatich školách. Z 258 voľných miest je prevažná časť (175) na stredných odborných školách, aj gymnázium môže ešte prijať 45 prvákov. V okrese Levoča
pre celkových víťazov online súťaže a druhá pre tímy zo stredných odborných a stredných priemyselných škôl," uviedli organizátori. Zvíťaziť tak majú aj žiaci
novembra (TASR)Možnosť oboznámiť sa s ponukami učebných a študijných odborov stredných škôl ponúkne dnes a v piatok (25. 11.) na trenčianskom výstavisku Expo
členských krajín EÚ je podľa jeho slov vo všeobecnosti väčšie percento malých stredných podnikov, ktoré sa podieľajú na ich raste HDP. "U nás stále '
NSK Oľgy Prekopovej sa pre takmer 22.000 študentov vo všetkých 65 stredných a jednej jazykovej škole v kraji začne školský rok načas. „Investície, ktoré sa
Viac ako 43-tisíc maturantov zo 700 stredných škôl v týchto dňoch skladá skúšku najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Absolventi stredných škôl či učilíšť často
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. "Riadne termíny záverečných skúšok na stredných odborných školách prebiehali od 16.-30. júna," povedal Kurtanský
Matematika sa má stať kľúčovým predmetom na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Ustúpiť sa má pri výučbe dvoch cudzích jazykov na školách bez
zvýšiť kvalitu vyučovania vo svojich stredných odborných školách (SOŠ) a zároveň zvýšiť kvalitu vyučovania vo svojich stredných odborných školách (SOŠ) a zároveň
Ladislav Vallach Bratislava 26. februára (TASR)Plynulý prechod študentov stredných odborných škôl na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania
preto by sme boli radi, keby sa nám podarilo prilákať študentov stredných škôl do školských jedální a aby sme im poskytli naozaj kvalitné stravovanie," dodal
poskytovať viac ako 50 miliónov eur pre vyše 2300 malých a stredných podnikov a mikropodnikov v Českej republike. Program EaSI je zameraný na poskytovanie
: TASR   Bratislava 6. februára (TASR) - Vo výučbe dvoch cudzích jazykov v stredných školách je Slovensko vysoko nad európskym priemerom. Kým u nás sa
firmám pomôcť," povedal v rozhovore pre MF DNES šéf Asociácie malých a stredných podnikov Karel Havlíček. Pripomenul však, že návštevaskôr symbolický ráz
. júla (TASR)Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V programovom období rokov 2014
o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za viacero rokov. Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo
portáli. Snahou projektu je však tiež akési poopravenie verejnej mienky o stredných odborných školách. Podľa Bartóka už 25 rokov panuje v spoločnosti názor
Bratislave. Do 10. ročníka výtvarnej súťaže poslali žiaci a študenti základných a stredných škôl z celého Slovenska vyše 700 výtvarných prác na tému Stroj času
novodobým dizajnom. Totovystavené výrobky alebo diela jednotlivých žiakov stredných a vysokých škôl, ktorí sa vlastne zapojili do tejto súťaže,priblížil
roku 2016/2017 v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 1393 žiakov v 51 stredných odborných školách vo všetkých krajoch Slovenskej republiky,“ uviedol rezort