učebnica


Veľká hra po meste, na ktorom sa deti zoznámia s projektom Živá učebnica, tvorí hlavnú náplň dnešného rodinného festivalu Zimomravenie, ktorý sa koná v Banskej
bol vydaný aj metodický materiál: CD Vzorová výslovnosť v mp3 a učebnica v pdf (v uvedených jazykoch) a Didaktické obrázky pre vyučovanie priamou metódou
22-tisíc eur. Zmluvu zverejnil rezort diplomacie v centrálnom registri zmlúv. "Učebnica je určená primárne pre hodiny občianskej náuky, ale s jej využitím
ochranu prírody a environmentálnu výchovu, bola Príroda - živá učebnica. "V roku 2015 sa do výtvarnej súťaže zapojilo
dieťa si vytvorí podľa postupov vlastnú knihu. Popoludníaktivity Daphne Živá učebnica," dodala Lasáková. Denný tábor, určený pre deti od piatich do 12
práce. "Učebnice, z ktorých sme sa učili doteraz, obsahovali samú gramatiku. Nová učebnica je podľa mňa viac využiteľná v praxi, sú tam slová a frázy, ktoré
, že jeho zošit s matematickými zápiskami a výpočtami by mohol slúžiť ako lepšia učebnica než tá, z ktorej sa on sám učí. Tak vznikol nápad zostaviť učebnicu
strán, čo bola asi štvrtina knihy. Viete, koľko som ich narátal? 188! To je učebnica, ktorá nemá deti nudiť? To si majú zapamätať? Toto ich má zaujať? To tiež
. Vďaka autorom diela sa žiakom nakoniec dostane do rúk netradičná učebnica hudobnej výchovy. Nájdu v nej nielen texty a noty piesní, ale aj
technická vysoká škola na svete. Štiavnica a okolité obce sú ako učebnica dejepisu, architektúry a krajinárstva. Štiavnica je na pohľad veľmi romantické miesto
vysokoškoláci dva roky. Okrem samotného mobilného zariadenia tvorí robotický systém učebnica, ktorá daný systém popisuje a uvádza aj vzorové príklady, ktoré
bolo na začiatku projektu. V budúcom školskom roku bude na deti čakať nová učebnica Škola šachu 3, pričom autoripracujú na štvrtej, poslednej časti knižnej
a vyhotovil k nim aj notové zápisy. Kniha slúžila ako akási učebnica aj pre miestny spevokol," dodala starostka. Obci dominuje socha filmového
BRATISLAVA 6. septembra - Počas letných prázdnin sa do škôl dostala nová učebnica mediálnej výchovy určená žiakom 5. až 9. ročníka základných škôl. Na
filmových scenárov, televíznych hier, próz, ale aj vysokoškolská učebnica Dejiny slovenskej literatúry," uzatvorila generálna riaditeľka SNK. Trailer
vybrať sama. "Na žiaka to bolo okolo desať eur, za čo sa dnes učebnica kúpiť dá. Tento spôsob sme pre nasledujúci školský rok vyskúšali prvýkrát a odozvy máme
II, ktorú napísal spolu s Ladislavom Mišíkom a Markom Švecom. Učebnica znamenala prelom vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách
s medzinárodným dosahom. Vyšla na 2500 stranách a slúži ako vysokoškolská učebnica. Prešovský kolektív pripravoval do knihy kapitolu venovanú bioetike na
. Na Slovenskujazyk tradíciu od roku 1907, kedy vyšla prvá učebnica esperanta v slovenčine vďaka Albertovi Škavranovi. Esperantu sa na Slovensku venovali aj
v podstate prepisujú učebnice, napríklad sa oň aktualizovala známa lekárska učebnica Gray´s Anatomy. Jeho zaradenie medzi samostatné orgány je totiž z hľadiska
ich výskyt. Foto: Bux.sk Fantastické zvery a ich výskyt je povinná učebnica na Rokforte z fiktívneho sveta Harryho Pottera. Učia sa z nej prváci
slovenského lekárapôrodníka s názvom Kniha o pôrodníctve pre baby. Táto učebnica bola prvá v tejto oblasti v slovenčine. Inicioval založenie útulku pre
), Či jest pravda na svete (1896), Ľudová zdravoveda (prvá slovenská učebnica sociálneho lekárstva) z roku 1909, Pamäti z vojny a väzenia 1914 – 18 (monografia
či centrom, ale aj učebnicami , ktorých je autorom. Jeho multimediálna učebnica spĺňa učebné osnovy, no zároveň využíva aj grafickú formu či prezentácie
Pre detského čitateľa pripravil Lechan, ako inak, humorne ladenú knihu Učebnica na prestávku, ktorá vyšla v roku 1988 a prináša množstvo vtipov, aforizmov
Pre detského čitateľa pripravil Lechan, ako inak, humorne ladenú knihu Učebnica na prestávku, ktorá vyšla v roku 1988 a prináša množstvo vtipov, aforizmov