učia


, ktoré sa väčšinou študenti na našich školách učia až ako druhý cudzí jazyk. No ak je najrozšírenejším jazykom, ktorí sa učia ľudia po celom svete ako cudzí
hovoria po slovensky občas slabšie. Príčinu vidí v tom, že sa slovenský jazyk učia, akoby bol ich materinský. Problém so slovenčinou však podľa neho nemajú len
edukácii nezabúda škola ani na ďalšie oblasti vzdelávania. Deti sa učia o zdravom životnom štýle, spoznávajú potraviny, ovocie a zeleninu, prípadne sa v cvičnej
je plávanie veľmi prínosnou fyzickou aktivitou, prostredníctvom ktorej sa deti učia cenným životným zručnostiam. Prečo je plávanie dojčiat dôležité? Prvý
, ktorí náhle stratia zrak, dokázali čo najskôr vrátiť do bežného života. Učia sa chodiť s bielou palicou, učia sa vo svojej domácnosti fungovať tak ako predtým
do práce Žiaci z tejto školy sa vzdelávajú každý deň od deviatej do druhej a učia sa tam čítať a písať , no okrem toho majú aj predmety, ako je hindčina
nej to, aby sa rozloha lesov nezmenšovala. Potom totiž nebude mať to, čo učia malé orangutany v špeciálnej škole, význam. Nemali by totiž šancu ukázať vo voľnej
videa, ktoré bolo v lete, ich bavilo a výsledok veľmi potešil. „Vybrané slová sa mi učia ľahšie, ale najmä je to oveľa zábavnejšie, ako keď sme sa ich učili
vštepiť im správny islamský étos a hodnoty. Pretože sama priznala, že deti sa často učia veľa zlých vecí.  „Chcem, aby vyrastali také deti, ktoréhrdé na
, relaxačnú zónu s hojdačkami, v lete aj dva malé bazény, v zime sa učia korčuľovať, v lete navštevujú plaváreň. "Hľadáme možnosti, aby sme sa etablovali do
, relaxačnú zónu s hojdačkami, v lete aj dva malé bazény, v zime sa učia korčuľovať, v lete navštevujú plaváreň. "Hľadáme možnosti, aby sme sa etablovali do
výsledky ako žiaci, ktorých učia štandardnými metódami? Deti majú fyziky. Na základných školách neraz učia fyziku dejepisári či telocvikári. To tak
za minimálnu mzdu a viac-menejna akomsi medzitrhu práce, kde sa učia praktické zručnosti v stolárskej výrobe. Podľa ministra by mali byť následne v priebehu
vo veľkomeste Džidda pre to pripravila kurz, na ktorom sa teraz Saudskoarabky učia základy šoférovania. Kurz prebieha tento týždeň v čisto ženskom kampuse na
prvé peniaze Vreckové pomáha deťom pochopiť skutočnú hodnotu peňazí, učia sa pri ňom správne hospodáriť, a zároveň rozvíja ich osobnosť
hra na citaru. Citarový krúžok tu pôsobí od roku 2002 a hre sa deti učia už od prvých ročníkov. Buzica, 7. mája 2018. (Foto: TASR - František Iván) Na
detí využívajú telocvičňu, posilňovňu, chlapci a dievčatá sa však učia i v chemickom laboratóriu, v priestoroch gymnázia sídli i jazyková škola. Materskú
tenisti renking okolo 250-300, majú povinné školenie. Predstavitelia ATP a WTA ich učia, čo majú hovoriť pred médiami, keď vyhrajú turnaj, že sa majú poďakovať
aj trochu premýšľať, dávať si ich do súvislostí, čo je veľmi užitočné. Samozrejme, učia sa aj to, čo je karikatúra a ako sa tvorí. Predpokladám, že tým
aj osobnostný rast mladého človeka. "Vďaka platenej práci sa učia zodpovednosti, učia sa robiť rozhodnutia a celkovo sa stávajú otvorenejší voči novým
rozvoj detí a mládeže z málo podnetných komunít. Počas nich umelci učia deti ako prostredníctvom dramatického predstavenia vyjadriť svoje pocity, motivujú deti
že účastníci workshopov sa osobnostne rozvíjajú, získavajú sebavedomie a zároveň sa učia rešpektovať jeden druhého, spolupracovať a počúvať ľudí vo svojom okolí
je to veľmi hravé," vysvetlila Jurášková. Na prvom stupni sa potom šach deti učia povinne, týždenne majú jednu hodinu. Vyučujú ho tu traja učitelia. Aj keď
najnebezpečnejším obdobie, keď sa učia lietať, aby koncom augusta najcitlivejším a najnebezpečnejším obdobie, keď sa učia lietať, aby koncom augusta zvládli dlhú
a rozhlasové hry konštatujúc, že jeho básne nás učia pozorne vnímať náš svet hry konštatujúc, že jeho básne nás učia pozorne vnímať náš svet a náš jazyk
homosexuálov a ďalších problémov. František uviedol, že deti sa učia prvej komunikácii práve v rodine. Dozvedia sa v nej
nich si ľudia zažívajú aktívnu a tvorivú spoluprácu v občianskej komunite. Zároveň sa učia navzájom sa počúvať a zdieľať odlišné názory, argumentovať a zvažovať
si zoberie so sebou," povedal Holka. Členovia Afro Campany a Campany Batucady učia skupinové bubnovanieviac ako 12 rokov. Majú za sebou približne 1000
a pomáhať spolkom v ich aktivitách. "Deti Slovákov sa v zahraničí učia o Slovensku, kultúre, učia sa jazyk a veríme, že ich vzťah k Slovensku podporíme
chirurgovia učia Čechov TASR)Hrudní chirurgovia z bratislavskej nemocnice v Ružinove učia mladých kolegov zo Slovenska a Českej republiky operovať rakovinu
. Navyše, nie každý chápe tento termín.takí, ktorí si myslia, že učia, ako byť globálnym občanom, ak hovoria na škole o klimatických zmenách. Je to omnoho
ktorom sa zoznamujú s okolím a rovesníkmi ešte pred nástupom do materskej školy, učia sa fungovať v kolektíve. "Odohráva sa tam veľká časť prvého kontaktu
že sa škole podarilo zabezpečiť vyučovanie aspoň v obmedzenom režime. Žiaci sa tu učia do 11.30 h. Časť učiteľov na Slovensku v pondelok (25.1.) vstúpila do
v materskej škole je nemecký. "V škôlke máme projekt Otec, mama a dieťa sa učia po nemecky (Papa, Mama und Kind lernt Deutsch)," uviedla starostka. Podľa jej
Na české základné školy sa vo veľkom vracia ruština. Počet žiakov, ktorí sa ju učia, sa za posledné štyri roky viac než zdvojnásobil. Na trhu totiž rastie dopyt
, ich avatar rastie. Hráči postupne získavajú na sile, učia sa používať nové schopnsti.....áno, učia. Dokonca si tieto schopnosti a vedmosti osvojujú tak rýchlo
radoví zamestnanci sa pri gamingu učia predvídať, ovplyvňovať náhodu, byť aj radoví zamestnanci sa pri gamingu učia predvídať, ovplyvňovať náhodu, byť
etická výchova a prierezovej témy mediálna výchova. "Žiaci sa učia komunikovať pomocou nástrojov na interaktívnu a neinteraktívnu komunikáciu, porovnávať
si tri hodiny a idú von. Stačí vyjsť len za humná a už sú v prírode. Učia sa spoznávať rastlinky, táboriť. Aj to, aby nevypaľovali trávu hneď na jar. Snažíme sa
ľudí v nej. Spoznajú novú kultúru a tradície. Učia sa byť samostatní a preberú zodpovednosť za seba. Učia sa samostatne riešiť problémy a prekonávať prekážky
telesnú obratnosť, v rámci hudobnej výchovy sa učia detské pesničky, básničkami sa učia recitovať a cibriť svoje pamäťové schopnosti," doplnila Novajovská
Žiaci sa v programe učia efektívne plánovať svoju finančnú S pomocou učiteľov v programe sa mladí ľudia učia hospodáriť s peniazmi, ktoré si cez leto
veku desiatich rokov, takže je zamerané i na niektoré tanečné hry. „ Chlapci sa učia napríklad hru na medveďa a dievčatá cindrušku, čo je akási obdoba mužského
V tejto škôlke však spoznávajú svet a učia sa iným spôsobom, s využitím známej teda skôr vedú, ale deti sa tu učia slobodnejšie, bez príkazov a zákazov.
Krásne vzory svetrov pletú ženy len tak z hlavy, po pamäti. Učia sa navzájom, učia svoje deti, opravujú si roztrhané oblečenie, deky, ktoré dostali, si prešili
nás je. Myslím si, že isto viac, ako by sme predpokladali, lebo mnohí sa učia jazyky bez toho, aby o sebe dávali vedieť. A osobne poznám pár takých, ktorých
predškolskom stupni musia vedieť trochu čítať, písať, počítať. Preto sa tam učia základy - od farieb, tvarov, cez základné číslovky anglické a swahílske až po
tam chodia každý deň, dostávajú najesť, učia sa hygienické základy, ako sa o seba centru, v ktorom sa malí Pygmejovia učia aj základy angličtiny. "Chcú ich
ňom pochopia hodnotu peňazí, učia sa správne hospodáriť a  pre TASR, čo dieťa vidí doma. Deti sa učia pozorovaním a väčšinu návykov preberajú práve od rodičov.
. My musíme podať pomocnú ruku aj samotným pedagógom, ktorí informatiku na školách učia, aby sme z informatiky nespravili nudný predmet, ale aby sme podnietili