učili


v Žiari nad Hronom dnes záchranári učili, ako poskytnúť prvú pomoc. Prostredníctvom poskytovania prvej pomoci učili profesionálni záchranári. Podujatie
, a preto by rada podporila aj ďalšie deti a ich rodiny.Rodičia ma od mala učili, že prekážky sú na to aby sa prekonávali a nie na to aby nás zastavili. Tým
, ale sietnica sa mu začala rozpadať,celkom stratil zrak. V Levoči sa učili nielen čítať Braillovo písmo, či pohybovať sa v priestore, ale zvládli aj rôzne
kraslice klasickou technikou - voskovaním sa tesne pred Veľkou nocou učili deti aj dospelí v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Tvorivé dielne viedla
na počítači. To trvalo šesť týždňov. Za krajčírku a kaderníčku sa ale učili deväť mesiacov. Boli za taký pomerne dlhý čas disciplinované?- Ženy boli veľmi
Risberg používal rôzne zážitkové a tvorivé techniky, pomocou ktorých sa deti učili poznávať akordy a melódie. Pozrite si krátke video, ktoré znázorňuje celý
okrese Prievidza mali dnes environmentálny deň. Zábavnou formou a hrami sa učili, ako lepšie poznať a ochraňovať prírodu. „V minulom roku naša škola, ktorú
je to nezmysel. Ale každá hra má svoje pravidlá. Veď v škole nás učili že 1+1=2. To je štandardné riešenie.  Ale je to skutočne pravda?  Čo vlastne
sme prezentovali mozaiky, ktoré komunity vytvorili v iných mestách a krajinách, učili sa skladať obrázky z papierových výstrižkov a vyskúšali si tak, ako sa
2014 najlepšia v Luxembursku, kde sú všetci žiaci základnej školy (100 percent) učili aspoň dva cudzie jazyky. Nasledovalo Fínsko (98,5 percenta), Taliansko (98
reč je slovenčina, rodičia si však želajú, aby sa deti v prvom rade učili nemčinu“ , uviedol Hartl s tým, že rodičia zväčša nechávajú len na učiteľoch v škôlke
BRATISLAVA 18. mája - Spomínate si, čo nás o držaní volantu učili v autoškole? Kedysi autoškoly učili, že volant treba držať v polohe "o desať dve", neskôr
chcú tiež motivovať žiakov, aby išli študovať za kuchárov. Ako sám povedal, kedysi sa učili variť od základov, dnes sa jedlá pripravujú prevažne z polotovarov
otvorených dverí si bezplatne zacvičili s fyzioterapeutmi, ktorí ich zároveň učili správne sedieť, držať telo a precvičovali cviky, ktoré pomáhajú pri rôznych
 s tým, že ich učí o oboch náboženstvách, bez rozdielu. Chce, aby sa deti učili aj z Biblie, aj z Koránu. Je pritom jedno, či ide o kresťanov, alebo moslimkov
aj UIL. " Je nevyhnutné, aby sme sa učili z dobrej práce, ktorú UNESCO robí na celom svete, učili sa od seba navzájom a získali tie najlepšie postupy
klubu pustili do dokumentácie sgrafít. Asi v roku 2010, keď sme sa učili základom fotografie, dala som deťom úlohu, aby fotoaparátmi na klasický čiernobiely
bude na ňom, či záujem o rodinnú firmu prenesie aj na ďalšiu generáciu.Učili sme sa na vlastných chybách. Päť rokov nám trvalo, kým sme sa vyhrabali
sa v druhom polroku školského roka 2016/2017 dobre učili. "Deti sa môžu tešiť na komentované kŕmenie tučniakov, tuleňov
, ako ľudský organizmus vyzerá v troch dimenziách, doteraz sa to učili prevažne z obrázkov v učebniciach. "Aplikácia navyše obsahuje aj prvky gamifikácie
ste si aj vlastné učebnice. Prečo? Nestačili vám tie, z ktorých ste učili pôvodne? Už som spomínal, že reforma zosekala pôvodných deväť hodín fyziky na
absolvovali workshopy v Muránskej Dlhej Lúke a Jelšave, na ktorých sa učili základné techniky fotografovania a kompozície. Projekt vyvrcholil vlani v novembri
Medici počas akcie za pomoci inštruktáže učili deti i dospelých, ako sa správne Martine a Bratislave. Správnu techniku učili za pomoci inštruktáže s klasickou
iniciatívy je, aby sa mladí ľudia dostali do kontaktu s inými ľuďmi, učili sa z iných kultúr a sami zisťovali, čo spája Európu. Účastníci programu DiscoverEU
na tom, aby sa vo svete rozvíjalo vyučovanie čínštiny, aby sa mladí ľudia učili po čínsky, aby mali radi Čínu. Na súťaži sa preto zúčastnil veľvyslanec osobne
) – Žiaci základných a stredných škôl sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom učili, ako menej zaťažiť životné prostredie plastovým odpadom. Interaktívny vzdelávací
sme šili, skladali puzzle, aby sme ich mohli nafotiť, robili web a učili sa, ako to všetko zladiť dokopy. Foto: archív Pucle Ako hodnotíte svoj
k zákonom sa bude vláda podrobne zaoberať. Seniorov poprosil, aby učili tradíciám svoje vnúčatá. Uviedol, že 1150. výročie príchodu vierozvestov na
krajského školského úradu a inšpekcie Košice. Chlapci sa počas dvoch rokov učili základy stavebnej výroby, murovať, vakovať, klásť dlažbu, obklady. „Budem
a okrasné kríky a starali sa o ne. V úžitkovej časti sa žiaci učili pestovať zeleninu, ktorú spracovali na hodinách pracovného vyučovania. V relaxačnej časti
kariér, vtedy skutočne nezáleží na atletickej vybavenosti. Pamätajte si, že oni sa učili od nás, nie my od nich," dodal Jordan, v NBA majiteľ klubu Charlotte
kŕmené ovocnými a zeleninovými extraktmi sa v porovnaní s inými potkanmi učili rýchlejšie a ich motorické zručnosti sa zlepšovali oveľa významnejšie. Tento
Mlieko prináša ľudskému telu množstvo zdravotných benefitov. Rodičia nás učili, že je výborné na kosti, nehovoriac o vitamínoch a mineráloch. Najčastejšie
je to ich prvá skúsenosť s kuchyňou. Deti si už vyskúšali mixér, učili sa pripravovať krémovú polievku, nátierku a piekli aj pizzu. Aj keď diagnóza autistu
Bane) bola v 19. storočí odborná rezbárska škola, kde sa žiaci učili vyrezávať aj betlehemy. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehemy
deti kŕmidlá aj sami napĺňali,“ skonštatovala. Ako ďalej dodala, doteraz sa deti učili rozoznávať vtákov podľa obrázkov, no teraz ich budú môcť vidieť a počuť
veci, prečo nevyskúšať hru na hudobný nástroj? Štúdia ukázala, že deťom, ktoré sa učili hrať na hudobný nástroj sa zvýšilo IQ. Pri hre na dychový nástroj si
školáčky menom Claudia.  „Navštívila som školu v susedstve, kde som vyrastalaučili sa len v jednej miestnosti. Požiadala som deti, aby napísali list
na Partizánskej lúke určené najmä deťom. Lesníci tým najmenším priblížili zákonitosti prírody hravou formou, učili sa tiež spoznávať listy stromov či ich plody
odborníkov z oblasti cudzích jazykov. Počas série prednášok a workshopov sa učili tvoriť testové položky a spravovať banku úloh v oblasti cudzích jazykov. Sériu
0 zdieľaní Slovenčinu vlani učili na 23 univerzitách
Pokračoval v Amsterdame u Pietera Lastmana, kde za pol roka zvládol všetko, čo ho učili, a tak sa vrátil do rodného Leidenu. Tu bol natoľko uznávaný, že už
sa koncentrujú komplikované prípady z celých Spojených štátov. "To, čo sa oni učili na desiatkach pacientov, sme my mohli využiť na prvom pacientovi. Nemuseli
, môžeme dnešným deťom odkázať jediné, a to, aby sa učili," hovorí Kahanec. Inštitút sa pri týchto tvrdeniach odvoláva aj
iniciatívou geológa Karola Piovarcsyho a jeho bývalých spolužiakov. „My sme sa o tom učili. Sme trošku zeleno orientovaní. Keď som sem pred ôsmimi rokmi prišiel
ľudí, medzi nimi aj študenti slavistiky z Univerzity v Pekingu. Tí sa učili češtinu na našich pesničkách, takže ich poznali a k nášmu veľkému prekvapeniu ich
potom aj doma vyrábajú výrobky, ktoré sa učili robiť v škole,“ uviedol Tkáč. V Jarovniciach v odbore mechanizátor
zručnosti, vystavovali sa historické bicykle, motocykle i autá, mažoretky učili malé záujemkyne, študenti technickej univerzity predstavovali nimi konštruované
jazykového vyučovania spojeného s osvojovaním si vecných poznatkov. Z tejto učebnice sa učili generácie žiakov nielen v Európe, ale po celom svete," povedala
, ale to všetko podľa mňa dokonale dokreslilo atmosféru piesne. Tanečníci nás učili plieskať bičom, čo môžete vidieť aj vo videoklipe. Taktiež krásne tanečnice