užitečné


Viery Kačmaríkovej aktuálne i dnes. Knihu z roku 1803 s názvom Zpráva užitečné záhradné stromy na nejlechčejši způsob vyvodiť a obchodiť – na slovenský