výslovnosti


: Načo je nám ypsilon, keď nie je v našej výslovnosti? Po dvoch storočiach od narodenia slávneho kodifikátora spisovnej slovenčiny
v rozhlase a televízii kvalifikačné skúšky, teda skúšky z čítania, výslovnosti, artikulácie, tempa reči. Napríklad verejnoprávnemu RTVS odporúča zriadiť
mládežníckom tíme miestneho klubu a dostal v ňom prezývku Pelé. Vznikla z nesprávnej výslovnosti mena jeho obľúbeného hráča, brankár Bile vtedy chytal za Vasco
ruských operách a recitál pre ne som pripravoval dva roky aj sústavným tréningom ruskej výslovnosti," opísal operný spevák náročnosť svojho povolania.
zásady, že slovenská spisovná reč musí vychádzať z jazyka a výslovnosti ľudu a za základ prijal západoslovenské nárečie s niektorými stredoslovenskými prvkami
najviac viditeľné, je pravdepodobná komplikácia pri učení sa rozprávať, pri správnej výslovnosti. Keďže je takýto „poškodený“ úsmev na očiach, je aj často
zásady, že slovenská spisovná reč musí vychádzať z jazyka a výslovnosti ľudu a za základ prijal západoslovenské nárečie s niektorými stredoslovenskými prvkami
zásady, že slovenská spisovná reč musí vychádzať z jazyka a výslovnosti ľudu a za základ prijal západoslovenské nárečie s niektorými stredoslovenskými prvkami
písanej podobe, napríklad slovo copyright. Niektoré zas zmenia pravopis podľa výslovnosti, napríklad strečing, džudo. "Niekedy popri sebe existuje cudzie slovo
v nej zaujme úvaha Slavomíra Ondrejoviča „K pseudonymu spisovateľkinho mena Timrava a jeho výslovnosti“. Autor tu vyslovil názor, že môžeme ho vyslovovať mäkko
na angličtinu. Čínština je tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája
na angličtinu. Zároveň je čínština tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike