vyučovacieho


1300 žiakov z bilingválnych stredných škôl bude po prvý raz maturovať z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Prvou skúškou pre maturantov bude v utorok
na nej pripomenuli 100 rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ale najmä preto, že učitelia, pedagógovia
piatakov z 89 základných škôl si v stredu otestuje svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka, prevažne slovenčiny a matematiky. V stredu bude totiž na vybraných
je podľa nej aj to, že najlepšie projekty budú postupne začleňované do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. " Tento rok rozšírili kritériá podporených
riaditeľka ŽOS. Dodala, že téma holokaustu je zaradená aj do osnov vyučovacieho procesu, ale stretnúť sa s touto problematikou mimo školy a učebníc je silný
je experimentálne overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium
. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 17. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského a ukrajinského pre žiakov škôl týchto národnostných menšín
od nového školského roka bude aj to, že sa posilní časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú
je podľa Mosta-Híd rovnako dôležité, ako zabezpečiť nerušený chod vyučovacieho procesu. "Podpísaním memoranda by sa vytvorili predpoklady pre zabezpečenie
Úlohou pre súťažiacich je vytvoriť metodický list s definovaním vyučovacieho predmetu, hodinovej dotácie i možnosti aplikácie metodického listu v školskej
zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. "Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk
zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Maturanti si podľa rezortu školstva najčastejšie
zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. "Maturanti si podľa rezortu školstva najčastejšie
, ako aj matematiky. Niektoré školy môžu overovať vedomosti aj z iného vyučovacieho alebo cudzieho jazyka. Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na
3000 žiakov zo 120 vybraných základných škôl. Písať budú testy z vyučovacieho jazyka a matematiky. Generálna skúška Testovania 5 sa uskutoční na budúci rok
povolania a odborných činností. Súčasťou projektu je aj prepojenie vyučovacieho procesu s praxou a požiadavkami príslušných stavovských komôr a profesijných
3000 žiakov zo 120 vybraných základných škôl. Budú písať testy z vyučovacieho jazyka a matematiky. Generálna skúška Testovania 5 sa uskutoční na budúci rok
" navštevuje v Turíne okrem tréningového procesu aj vzdelávaciu inštitúciu. Do vyučovacieho procesu mu mal pred časom pribudnúť nový predmet. "Počas minulej
predpoludňajších hodinách. Riaditeľ školy zaradil informatiku ako nový predmet do vyučovacieho procesu a výsledky z tohto predmetu budú mať žiaci zaznamenané na
ako 42-tisíc deviatakov v stredu čaká overenie vedomostí z matematiky a z vyučovacieho jazyka. Test zo slovenského jazyka a literatúry začali školáci písať
týždeň uzavrie v piatok 21. marca testovanie a slohová práca z vyučovacieho jazyka - maďarského a ukrajinského pre žiakov z menšinových škôl. Na skúšku
Topoľčanoch s priemernou úspešnosťou 71,6 percenta z matematiky a 75,1 z vyučovacieho jazyka. V Žilinskom kraji napísali najlepšie monitor žiaci Základnej
sa vonku a komunikáciu s priateľmi. Potom, čo sa tablety začlenia do vyučovacieho procesu, stanú sa pracovným nástrojom a deti podľa neho o nich nebudú mať
prihlásiť ôsmaci i deviataci do 20. februára a trieda s 30 žiakmi bude súčasťou vyučovacieho procesu na škole, kde okrem iného učia žiakov aj kriticky myslieť
2360 základných a stredných škôl. Učitelia tak môžu zapájať žiakov do vyučovacieho procesu prostredníctvom animácií, videí či iného digitálneho obsahu. Niektoré
dosah nielen na pohodlie študentov, ale aj na kvalitu a atmosféru vyučovacieho procesu. "K dôvodom usporiadať výstavu prispel aj fakt, že v poslednom čase
vyučovania, ale iniciovali aj aplikovanie progresívnych metód do vyučovacieho procesu podľa vzoru vyspelých kapitalistických krajín. V druhej polovici
viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny, resp. vyučovacieho jazyka a zároveň aj matematiky. Prijímačky absolvujú aj
bojoval najmä za zlepšenie sociálneho postavenia ľudu a za ponechanie materinského vyučovacieho jazyka. Mal vedúcu úlohu aj pri zostavovaní Žiadostí slovenského
Vysokoškolákom pomáha aj Nadácia Tatra banky, ktorá podporuje zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Venovala 13 projektom dovedna 40.000
. Obáva sa, či sa deti dokážu v rozbehnutom školskom roku zaradiť do vyučovacieho procesu a či vôbec budú rozumieť slovenskému jazyku. „Nikto nám zatiaľ nevie
, a to zavádzaním inovatívnych vzdelávacích metód a vzdelávacích pomôcok do vyučovacieho procesu, ako sú napríklad robotické sady, či rôzne digitálne
elektronické zariadenia a elektrotechnik - energetik sú v rámci osnov vyučovacieho procesu povinní absolvovať praktický výcvik a odbornú prax v súlade s ich
, umožníme školám, aby mali ďalšie financie z úspor a investovali do vyučovacieho procesu, prípadne do ďalšieho zlepšenia materiálnych podmienok. Pre nás bolo
v Podlaviciach, ktorej zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom
, umožníme školám, aby mali ďalšie financie z úspor a investovali do vyučovacieho procesu, prípadne na ďalšie zlepšenie materiálnych podmienok. Máme predbežné
do polovice novembra tak, aby si školy zaradili testovanie do vyučovacieho procesu podľa vlastných potrieb a možností. Po ukončení každej testovacej etapy
, regionálnej a bio kuchyne, či už ako školská jedáleň, alebo v rámci vyučovacieho procesu. Odozva nás potešila, školy organizujú vyše 30 aktivít a do školských
ich profesor. Strávi u nás napríklad týždeň a stáva sa súčasťou nášho vyučovacieho procesu ," priblížila Čurillová. Zastúpenie z miestnej školy však v Anglicku
aj elektronicky. Žiaci dostanú po 30 úloh z matematiky aj vyučovacieho jazyka. Na ich vyplnenie budú mať pri obidvoch
aj elektronicky. Žiaci dostanú po 30 úloh z matematiky aj z vyučovacieho jazyka. Na ich vyplnenie budú mať pri obidvoch
to, že najlepšie projekty budú postupne začleňované do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. Druhú najviac podporenú
je potrebné v nasledujúcom období uskutočniť. Zároveň naznačil víziu zmeny metodiky vyučovacieho procesu v školách s cieľom prípravy žiakov na rozvoj talentu
prostriedky v celkovej výške jeden milión eur prispejú k skvalitneniu vyučovacieho procesu,“ skonštatoval mestský poslanec a predseda komisie školstva Miloslav
z Operačného programu (OP) Technická pomoc na zatraktívnenie vyučovacieho procesu, týkajúceho sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov
. Novinkou v tomto školskom roku je, že žiaci bilingválnych stredných škôl absolvujú po prvý raz maturitnú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.
základné, stredné a vysoké školy, alebo pre pedagógov, ktorí sú už súčasťou vyučovacieho procesu. Verím, že ľudia budú vedieť viac ohľadom druhej svetovej vojny
v priestoroch školského internátu, ktorý je súčasťou budovy telocvične. Telocvičňu SOŠ vo Svite využíva počas vyučovacieho procesu viac ako 350 žiakov.
vyhlásil výzvu z Operačného programu Technická pomoc na zatraktívnenie vyučovacieho procesu týkajúceho sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných
(TASR)Technické služby mesta Prešov (TSMP) sa zapojili do vyučovacieho procesu, vysvetľovali žiakom prešovských základných škôl, ako treba triediť odpad