vyučuje


Je totiž zrejme jedinou základnou školou na svete, kde sa ako predmet vyučuje sokoliarstvo. Na snímke sokoliarsky areál. Štiavnické Bane 30. mája 2014. Foto
) - Na Slovensku funguje sedem škôl, v ktorých sa v tomto školskom roku vyučuje rómsky jazyk. Pre tieto školy organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
hospodárom na rybníku a ako odborný asistent na Lesníckej fakulte TU vyučuje predmet rybárstvo. V bakalárskom stupni je v druhom ročníku pre program
pre náboženské aj zábavné ciele, povedal televízii AP TV. Akbar Rezáí vyučuje korán na základnej škole v meste Varámín, ležiacom 35 kilometrov
v ruskom jazyku, pričom okresné kolá organizuje práve gymnázium. Dodnes sa stále vyučuje aj chorvátčina, aj keď záujem je o niečo menší. Podľa riaditeľa ale
detí BIG SK-AT. "V rámci neho k nám každý týždeň chodí lektorka nemčiny, ktorá vyučuje deti na prvom stupni, ale aj nás pedagógov a tiež i rodičov, ktorí o to
nad ponukou v praxi. "Nemecký jazyk je po angličtine prvým cudzím jazykom, ktorý sa vyučuje na školách, stále to však nestačí pre potreby trhu práce či vedecké
žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Na vysokej škole v súčasnosti vyučuje predmet Nové médiá. V roku 2006 založil projekt Zlatý fond denníka
Karla Čapka pôsobila v Slovenskom rozhlase, venuje sa dabingu, prednášala na VŠMU a na Cirkevnom gymnáziu v Bratislave vyučuje umelecký prednes a javiskovú reč.
žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Na vysokej škole v súčasnosti vyučuje predmet Nové médiá. V roku 2006 založil projekt Zlatý fond denníka
úplne sama.  Žiačku, ktoráproblémy s chrbticou kvôli chýbajúcej platničke, vyučuje jeden učiteľ. Skutočnosť, že je v triede sama, jej však neprináša
Už rok však zváža z Banskej Štiavnice a okolitých obcí do školy, kde sa napríklad vyučuje aj sokoliarstvo, 26 detí. "Deti sme takto začali k nám voziť pred
Your Song a Tiny Dancer. So študentmi z Kráľovskej hudobnej akadémie, kde vyučuje, zaspieval skladbu Home Again zo svojho nového albumu Diving Board a spoločne
Ján Jurišta pôsobí na Fakulte managementu UK v Bratislave, kde vyučuje španielčinu a predmet Globálne procesy svetovej ekonomiky. Napísal viacero publikácií
Štiavnici učí už 244 rokov Lesníctvo sa v Banskej Štiavnici bez prerušenia vyučuje už od roku 1770. Inak tomu nie je ani dnes, kedy
0 zdieľaní Slovenčina sa vyučuje na 22 univerzitách
sa stala 36-ročnáb Maryam Mirzakhaniová pochádzajúca z Iránu, ktorá vyučuje na Stanfordovej univerzite v Kalifornii, kde žije s manželom a trojročnou dcérkou
centrum mediálnej gramotnosti v Trnave, sa mediálna výchova vo väčšine škôl vyučuje ako prierezová téma, pričom v školách stále chýbajú kvalifikovaní učitelia.
zodpovedá za psychodiagnostiku, prieskumy spokojnosti, poradenstvo a koučing. Vyučuje 3-tím rokom na Katolíckej univerzite v Ružomberku predmet „Manažérska
(2013-2015, Holky z kalendáře). Od jesene 2014 vyučuje herectvo na pražskom Konzervatóriu. Herečku Janu Paulovú si diváci
a študenti Spojenej školy v projekte uvádzajú, že predmet logistika sa vyučuje len teoreticky bez praktických ukážok. To bola hlavná myšlienka projektu
Ligy proti rakovine je nepovinný predmet „onkologická výchova“, ktorý sa 15 rokov vyučuje na 60-tich školách po celom Slovensku. Vo svojich centrách pomoci
Newton College. Ako uviedol pre TASR, pôsobenie na škole v Dobšinej, kde vyučuje matematiku, fyziku a informatiku, mu prinieslo poznanie, ako reálne žijú ľudia
brány počas leta verejnosti. Keďže škola ako jediná na svete vyučuje sokoliarstvo a disponuje aj bohatou zbierkou pernatých dravcov a exotických vtákov,
ktoré bol nominovaný na viacero prestížnych hudobných ocenení. Od roku 2007 vyučuje klavírnu hru na Katedre jazzu a modernej hudby Hudobnej akadémii v Krakove
vlastné Centrum výučovania a vzdelávania sa (Center for Teaching and Learning), v ktorom vyučuje nielen žiakov, ale aj samotných učiteľov. To, čo robí, ju
uviedol Kiss s tým, že medzi 150 žiakmi školy, v ktorej sa vyučuje po maďarsky a po nemecky, nie je ani jeden Slovák. Iná
rebríčka sto najväčších svetových spoločností podľa časopisu Fortune. V súčasnosti vyučuje na Dartmouth College Tuck School of Business a pravidelne prednáša aj
dnes na Bratislavskom hrade predviedli žiaci prvej základnej školy na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo ako predmet. Je ňou Základná škola s materskou školou
, kde existuje 42 etnických skupín, sa na základných i stredných školách vyučuje iba po anglicky. Druhým úradným a všeobecne používaným jazykom je swahilčina
stretol s pedagógmi a študentmi univerzity, na ktorej sa už tri desaťročia vyučuje slovenský jazyk. Na záver programu návštevy sa naobedoval s primátorom mesta
Viedne, kde je rektorom Filozoficko-teologickej vysokej školy Benedikta XVI. Vyučuje dogmatiku a teológiu sviatostí, venuje sa pastorácii mládeže a známy je
škola bola zaradená do programu tohto vzdelávania a v prvom ročníkuvyučuje angličtinu touto metódou. Ako jedna z vybraných škôl získala aj originálne
na Cypre, v Rumunsku, Taliansku a v Portugalsku. Nemčina sa ako cudzí jazyk povinne vyučuje v Luxembursku, okrem toho sa tento jazyk ocitol na druhom mieste
Nabingerová. „Hlavný vyučovací jazyk je nemčina, druhý jazyk, ktorý sa tu vyučuje, je angličtina“, uviedla s tým, že deti sa v tamojšej škole naučia po
. Ide o unikátne pracovisko na Slovensku, pretože bezpečnostná problematika sa tu vyučuje a skúma v širšom kontexte ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj
fakulty Vysokej školy múzických umení, ktorá v súčasnosti aj sama vyučuje predmety technika javiskovej reči a umelecký prednes na katedre herectva bratislavskej
SČK na Slovensku propaguje bezpríspevkové darcovstvo krvi, vyučuje prvú pomoc, venuje sa sociálnej činnosti, dobrovoľníctvu
workshopu na túto tému. Na PU sa okrem etiky a bioetiky vyučuje aj medicínska, ošetrovateľská a učiteľská etika a prichádzajú s ňou do kontaktu aj
patrí v súčasnosti k popredným svetovým biblistom a na Pápežskom biblickom inštitúte vyučuje exegézu Starého zákona. Zároveň je na tejto medzinárodne uznávanej
. Ak tým pomôžeme vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa viac učí než vyučuje, viac motivuje ako núti a viac usmieva ako plače, budeme považovať náš cieľ
a v súčasnosti pôsobia na akademickej pôde v Nitre. Eva vyučuje modernú spisovnú arabčinu a arabskú literatúru pre odbory
. Autorom dizajnu je grafik Peter Biľak, ktorý v holandskom Haagu vyučuje grafický dizajn na Holandskej kráľovskej univerzite. Hlavnou ideou poštovej známky
Švédsko. Mysleli ste si, že sa tam najčastejšie vyučuje angličtina? Budete prekvapení. Ilustračné foto
nevyhnutné nielen pre vyučovací proces na základných školách, kde sa vyučuje dopravná výchova, ale rovnako aj preto, že doprava je čoraz intenzívnejšia
vymyslieť niečo aj na násobilku,“ odporučila Eva Šefčíková, ktorá vyučuje matematiku a hudobnú výchovu. Vo videoklipe vystupuje 15 detí. Nahrávanie
a rovnako i podpora školstva a odborného vzdelávania. Nemecký jazyk sa vyučuje v 56 stredných školách v pôsobnosti ŽSK a nemecké spoločnosti sa aktívne
k dispozícii pavilóny všeobecných aj odborných učební. "V pavilóne všeobecných učební sa vyučuje slovenčina a cudzie jazyky, na ktoré kladieme veľký dôraz.
hercom. Najskôr pôsobila ako učiteľka na konzervatóriu v Topoľčanoch, teraz vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Eva Večerová hrala v desiatkach
pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva Teologickej fakulty dodnes vyučuje. V marci 2002 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore