z národnostn


prisľúbil minister školstva Dušan Čaplovič na prvom zasadnutí rezortnej rady pre národnostné školstvo. V roku 2012 sa z celkového objemu peňazí dávalo na tieto
Most-Híd dohodnúť so Smerom-SD na štatúte splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. „Ak sa dohodneme, potom budeme rokovať ďalej,“ povedal pre agentúru
a za účasti zástupcov národnostných menšín. Návrh akčného plánu schválil Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ako aj Rada vlády SR pre ľudské práva
neboli členmi rady vlády, pretože sú tam reprezentované aj menej početné národnostné menšiny," povedala pre iDNES.cz Šimůnková. Zástupcovia menšín hodnotia
rok. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Bukovszky informoval o tom, že Úrad vlády SR
Agentúru SITA informovala predsedníčka Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Občianskeho parlamentu Kristína Magdolenová. Nečinnosť úradu Prvých
Úradu vlády (ÚV) SR, pod ktorý Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny patrí . "Tento krok znamená ďalšie naplnenie jednej z priorít programového
člena na návrh príslušného výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného člena na návrh splnomocnenca vlády SR pre
člena na návrh príslušného výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného člena na návrh splnomocnenca vlády SR pre
člena na návrh príslušného výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného člena na návrh splnomocnenca vlády SR pre
SR, jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného na návrh splnomocnenca vlády SR pre
zhromaždenie bude dnes v rámci doplňujúcich volieb voliť členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za ukrajinskú národnostnú menšinu. V prvom kole
na svojom webovom sídle www.kultminor.sk zverejnil prvú dotačnú výzvu. Národnostné menšiny sa môžu uchádzať o podporu v oblasti troch programovprvý je
 Antal presadil, aby sa pri pričleňovaní muselo brať do úvahy aj národnostné zloženie obce, ktorá sa má pričleniť k susediacej obci. Podpredseda strany a vládny
by mala patriť agendaneexistujúcej funkcie podpredsedu vlády pre národnostné menšiny. Podľa informácií agentúry SITA Most-Híd navrhuje za splnomocnenca
vítať predstavitelia menšín v krojoch. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zároveň poskytne ľuďom materiály a prezentácie o všetkých trinástich
menšín na rok 2015 bolo na Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny doručených 775 žiadostí na 1871 projektov. Celková suma požadovaných dotácií
(TASR)Obnoviť inštitút podpredsedu vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny, prijať zákon o životnom partnerstve, ale aj verejný záväzok desegregovať
prácu, a nie také, ktoré ich z neho budú vyháňať. OSRS tiež poveril členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva
predsedníctva "ex offo", keďže je rovnako ako Lipinský členom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu. Za
. RegioJet chce v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v najbližších týždňoch preložiť všetky potrebné hlásenia do maďarského
uviedol Ravasz. Zvýšenie finančnej podpory ocenil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. "Výhodou je aj to, že zákon stanovuje
takýmto rozhodnutiam, " zdôraznil Ravasz. S Ravaszom súhlasí i splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky. Tvrdí, že aj jeho snahou je, aby
a muškát žltý. Čerhovzhruba 800 obyvateľov a hoci leží národnostne zmiešanom území vedľa hranice s Maďarskom, ide o čisto slovenskú dedinu. Patrí
, úradu splnomocnenca pre sociálne znevýhodnených a splnomocnenca pre národnostné menšiny. V oblasti dopravnej infraštruktúry chce zefektívniť spôsob opráv
ani snahy strany Most-Híd inovovať výučbu slovenského jazyka v školách pre národnostné menšiny. "Z týchto projektov môžu profitovať iba žiaci v školách pre
Kapusta Medzilaborce 3. júla (TASR) - Vláda plánuje podporiť národnostné školstvo. Týkať sa to má aj malotriedok
nová vládanepočíta s funkciou podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, kompetenčný zákon presúva právomoci podpredsedu vlády na Úrad vlády
zákona, ktorou sa zruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Podľa novely sa tiež Ministerstvo zahraničných vecí SR bude po
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, názvy jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na históriu obce
vlády pre ľudské práva. „Vytvorená pozícia splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny ani svojím záberom, ani úpravou právomocí nie je adekvátnou
sektorov a odvetví, ako aj ponúknutie pozície splnomocnenca pre národnostné menšiny predstaviteľovi opozičného Mostu-Híd. Tri percentá nepoznajú
programu Kultúra národnostných menšín, sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Nagy. Nagy sympózium vyzdvihol ako projekt, ktorý
vecí a štátny tajomník ministerstva kultúry a tiež splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny. Kultúrnu obec v rade zastupujú predseda Slovenskej koalície pre
vzdal v strane funkcií po tom, čo sa stal splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny. Zmeny stanov budú podľa Simona reflektovať na aktuálnu situáciu po
Poľskom Predseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vidí zmysel v niektorých opatreniach poľskej vlády v súvislosti
Komunita LGBTI sa dočkala – od stredyRada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť samostatný výbor, ktorý sa bude venovať právam tejto
diplomacie a tiež Radou Európy či Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny. Agentúru SITA o tom informovala Alena Koišová z komunikačného odboru
účinnosť od 18. februára. Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny dnes napoludnie vypočuje kandidátov na post predsedu Správnej rady Ústavu
. Vyšetrovanie vedie Generálna prokuratúra, prípad je stále v prípravnej fáze. Prokuratúra trvá na tom, že si Hedviga národnostne motivovaný útok vymyslela.
z 11. marca 2011. august 2011 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny preveril postup Generálnej prokuratúry SR (GP SR) v kauze pezinská
na trhu práce, turistických možnostiach, spolužití Slovákov a Maďarov v národnostne zmiešanom území a tiež o perspektívach cezhraničnej spolupráce v rámci
je organizáciou pestujúcou vedu, kultúru, umenie, záujmovú činnosť a stará sa o Slovákov na národnostne zmiešaných územiach ako aj v diaspóre v zahraničí.
sprevádzala manželka, vicepremiér Zsolt Semjén a štátny tajomník pre cirkevné, národnostné a mimovládne vzťahy György Hölvényi, požehnanie. Ako vyplýva
2011 ako stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky práv seniorov. Jeho úlohou je
tento región. Nachádza sa v pohraničí kde je možné pozorovať kultúrne, národnostné ale aj prírodné či geologické hranice Ukrajiny, Maďarska a Slovenska a pritom
národa. So slovenskou identitou sa v plnej miere stotožnili aj dovtedy národnostne vlažní Slováci, napríklad na východnom Slovensku. Slovensko bolo po prvý raz
RTVS, Správy a komentáre, Správy Hírek, Správy RTVS z regiónov, Národnostné správy, Národnostný magazín, Rusínsky/Ukrajinský magazín, Maďarský magazín, Tvárou
23. novembraZhruba tri desiatky voličov prišli odvoliť do 10:00 v národnostne zmiešanej obci Hosťová v okrese Nitra. Dedinapribližne 360 obyvateľov
Rolf-Dieter Heuer Foto: TASR/AP Bratislava/Ženeva 6. januára (TASR)Národnostné či kultúrne rozdiely sa neberú do úvahy, predsudky sa musia