základných


ich záujem o učebné pomôcky. Celkovo sa do projektu zatiaľ prihlásilo 72 základných škôl, pričom päť z nichpomôcky dostalo. Z nových učebných pomôcok sa
stredných a vysokých škôl 37 percent, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 percent. "Teší ma, že priemerná
30. novembra 2015. Projekt je určený pre 2 000 regionálnych škôl, 1 600 základných škôl a 400 stredných škôl, zapojiť sa doň môže približne 600 učiteľov a 160
1. septembra (TASR) - V školskom roku 2015/2016 by malo do považskobystrických základných škôl nastúpiť celkovo 347 prvákov, čo je oproti minulým rokom mierny
do prvých ročníkov neobišiel ani Ružinov, kde je mestská časť zriaďovateľom deviatich základných škôl. Do tých rodičia tentoraz zapísali 967 detí, opäť prevažne
Doplnil, že návrhy na ocenenia mohli podať pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj občania a inštitúcie
získať ešte 12 bodov do tabuľkového poradia sú pre nepriaznivú bilanciu zo základných skupíntakmer istotne z hry o postup do tretej fázy Austrália, Kuba
O španielčinu ako o cudzí jazyk bol pred dvoma rokmi najvyšší záujem na základných školách Francúzsku a vo Švédsku. Ruština, ako jediný jazyk mimo hraníc
ich ochrany v celej EÚ. "Tohto rokuprijala konkrétne kroky na posilnenie základných práv aj tým, že dokončila reformu na ochranu údajov a zaviedla nové
budú aj tento rok vypĺňať testy v papierovej forme. Žiaci v tzv. certifikačných základných školách tak budú môcť spraviť aj elektronicky. Taktiež vo vybraných
zvýši o viac ako stovku. Vyplýva to z tohtoročných výsledkov zápisu prvákov do základných škôl. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, na zápise do
podaril, bol by rád, ak by sa k Bratislave na budúci rok pridali žiaci základných škôl zo Žiliny, Banskej Bystrice aj z Košíc. Žiaci zo škôl zapojených do
je priamo závislé od toho, aké podmienky budú vytvorené na výkon základných odborných činností v múzeách a galériách, či už spojených s nadobúdaním zbierkových
De Jaegher. V projekte bolo celkovo sedem testovaní, otestovali 3 691 učiteľov základných škôl. Tí v závislosti od svojej prvotnej jazykovej úrovne, s ktorou
Počas dvoch mesiacov prázdnin absolvuje 493 učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl zahraničné stáže v štyroch krajinách - Anglicku, Nemecku, Rakúsku
si deti myslia v čomšikovné a úspešné. Žiaci piatehodeviateho ročníka základných škôl si myslia, že sú úspešní v športe, a to v 35,2 percenta, nasledujú
škôl a prima osemročných gymnázií) a starší žiaci (6. až 9. ročník základných škôl a sekundakvarta osemročných gymnázií). Súťažné práce treba odovzdať
) dnes ako prvý kraj na Slovensku spustil kampaň zameranú na nábor žiakov základných škôl pre štúdium na odborných školách s remeselnými odbormi. Určená je pre
/František Iván Bratislava 17. mája (TASR) - Žiaci na druhom stupni základných škôl dostanú do konca školského roka pomôcky, ktoré im oživia hodiny
baviť. 13. septembra 2012 – Do výstražného štrajku sa zapojilo asi 90 % základných škôl, do 80 % stredných a necelých 30 % vysokých škôl, asi 13 cirkevných
Kopilcová. Vo finálovom kole si svoje sily zmeralo 50 žiakov 6.-9. ročníka základných škôl regiónu Šariš.postúpili zo školských kôl spomedzi viac ako
mohli nominovať zriaďovatelia škôl a školských zariadení a riaditelia či učitelia základných umeleckých škôl a centier voľného času. V kategórii "Učiteľmôj
programu JA Základy podnikania, ktorý sa realizoval v tomto školskom roku na základných školách po celom Slovensku. Žiaci vo finále riešili hravú súťažnú výzvu
miestna samospráva korčuľovanie pre deti v materských školách a žiakov prvých tried na základných školách. Príspevok na jedno dieťa je v tomto prípade 20 eur
tejto časti som na žiadnej škole ešte nikdy nebol, mám obídených veľa škôl, základných, stredných, vysokých, ale tu som ešte nebol, chcel som sa pozrieť. A rád
prievidzskí mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní. " V budovách obidvoch základných škôl sídlia aj riaditeľstvá materských škôl, pritom základné školy
monitor sa uskutoční v stredu 23. novembra a bude prebiehať vo všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
pokračuje v zlepšovaní športových možností žiakov základných škôl (ZŠ) vo svojej zároveň v tomto roku začať so zatepľovaním základných škôl. Pre dve z nich,
pracovných listov pre deti preložili do maďarčiny, aj do niekoľkých základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. JA Slovensko je nezisková vzdelávacia
na Gymnáziu na Alejovej ulici 5. júna 2017. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku a zúčastňuje sa na nej viac
porovnaní s rokom 2010. Svoje brány v školskom roku 2017/2018 otvorí 2104 základných škôl (v obciach 1414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34
roku 2018/2019 bude testovanie povinné pre všetky deti prvých ročníkov základných škôl, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v treťom ročníku. Cieľom
. Okrem toho sa počas pondelka rozhoduje aj o tom, ktorí štvrtáci zo základných škôl budú prijatí na osemročné gymnáziá. Druhý termín pre bežné stredné školy
617 279 eur na päťpercentné zvýšenie platov učiteľov v materských, základných umeleckých školách či družinách, ako aj nepedagogických pracovníkov. Návrh na
zamestnancov školstva, ktoré si vyžiadalo 68 miliónov eur. Pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl dostali zvýšenie priamo do taríf, ostatní dostanú
kolo prijímacích skúšok 18. júna 2013. V aktuálnom školskom roku je na základných školách 42 602 deviatakov. V minulom roku ich bolo 44 173. Na Slovensku
zatvorených zostalo približne 86 percent základných a takmer 70 percent prvý deň zostalo zatvorených 80 percent základných a 70 percent stredných škôl.
zatvorených zostalo približne 86 percent základných a takmer 70 percent prvý deň zostalo zatvorených 80 percent základných a 70 percent stredných škôl.
byť v triedach 22 detí, v druhomštvrtom 25 žiakov a na druhom stupni základných škôl bol ich počet stanovený na 28. Novela upravuje aj hodnotenie žiakov
projektu Bezpečná cesta do školy sa budú žiaci stretávať v blízkosti 20 základných škôl. Na bezpečnosť žiakov pri prechádzaní cez priechody pre chodcov pri
a sociálne reformy (INEKO) v pondelok zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Ide o aktualizovanú verziu portálu
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" . Prieskum robili v 49 základných školách od 11. do 26. júna 2013 online formou. Na viaceré otázky
za merania vykonávané Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade základných škôl boli doplnené výsledky žiakov v Testovaní 9 a pri stredných
Bielorusku 56 stretnutí. V závislosti od zápasu sa budú ceny vstupeniek na súboje základných skupín pohybovať od 190 do 1690(približne 6,8 eura - 60,5 eura
vznikne viac ako 30-tisíc úloh a 130 testov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Úlohy vytvárajú učitelia z regiónov. Okrem vyučovacích jazykov
oslavám 70. výročia oslobodenia mesta Svidník prispeli aj deti z miestnych materských základných škôl, ktoré sa zapojili do dvoch súťaží vyhlásených pri tejto
. Jeho cieľom je uľahčiť deťom ranné dochádzanie do škôl. Všetci žiaci základných škôl tak môžu získať cestovné preukazy, ktoré im umožnia bezplatné cestovanie
prvé vysvedčenie si prevzalo 330 prvákov. Žiaci liptovskomikulášskych mestských základných škôl vymeškali počas prvej polovice školského roka 2014/2015
838 predškolákov. Radnica pre ne plánuje v budúcom školskom roku otvoriť na 14 základných školách spolu 39 prváckych tried, medzi ktorými budú aj dve triedy pre
voľbe povolania, voľbe strednej školy. Kariérová výchova žiakov v základných školách predstavuje významný nástroj prevencie pred nezamestnanosťou v dospelosti